Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Nettverket og dets medlemmer
Leitourgia er et nordisk økumenisk nettverk, stiftet i 2005. Nettverket består av liturgiske forskere og praktikere fra de nordiske landene. I 2018-19 har nettverket hatt ca 40 betalende medlemmer, hvorav 34 deltok på konferansen i Malmø, Sverige (det er ingen rutine for å purre årsavgift for medlemmer som ikke drar på konferanse). Årets konferanse ble holdt fra tirsdag 5. november til fredag 8. november.


Styret
Styret for Leitourgia i 2019 besto av følgende personer: Karin Sundmark, leder (Sverige), Margret Boasdottir, nestleder (Island), Elin Marie Wedege Irgens, sekretær (Norge), Peter Nätterlund, kasserer (Sverige), samt styremedlemmene Jan Terje Christoffersen (Norge), Berit Weigland Berg (Danmark) og Sini Hulmi (Finland). Styret har i løpet av året holdt ett møte i Malmø, 12.-13. mars 2019. Styret evaluerte da konferansen i Tønsberg i 2018, og behandlet hovedtrekkene i programmet for konferansen i Malmø. Ved siden av styret deltok også Heikki Ranta og Lotta Miller fra lokalkomitéen.


Nettstedet og Facebooksiden
Profilering og informasjonsflyt formidles gjennom bruk av nettstedet www.leitourgia.org (i 2019 administrert av Marcel Salinder ved Lund stift), samt Leitourgias facebookside som ble åpnet for alle slik at medlemmene selv kan poste innlegg på siden. Under konferansen ble facebook-siden brukt som informasjonskanal fra konferansen.


Stedet
Årets konferanse ble holdt i Malmø, Skånes største by og et viktig regionalt sentrum i Sør- Sverige. I moderne tid har Malmø gått fra å ha vært en arbeiderby med verftet i sentrum til å bli en mangekulturell by med universitet. Malmø tilhører Lunds stift som ble opprettet i 1060.

Forelesninger og seminarer fant i hovedsak sted i Kyrkans hus i Malmø. I St. Petri kyrkan feiret vi både åpnings- og avslutningsgudstjeneste i tillegg til en spektakulær orgelkonsert med nytt og gammel orgel i samspill. De to hotellene som de fleste bodde på, lå forholdsvis nært både til kirken og konferansestedet. Torsdagen var det tid for ekskursjon til Lunds domkirke for omvisning og miniseminarer, og deretter til Odarslövs kirke for en «fest» utenom det vanlige. Eksperimentell musikk i en «røyklagt» steinkirke med kunstinstallasjoner, hvor de fleste ble med i dansen etter et nydelig måltid mat.


Ekskursjonen fikk gode tilbakemeldinger.


Foredragene Konferansens tema var formulert som «Allt tillhör Gud – delaktighet i liturgi og kyrka». Sakset fra innbydelsen kan vi lese:

I en värld där människor upplever alltmer av ekonomiskt, socialt och etniskt segregation blir kyrkans uppgift att skapa delaktighet, gå över gränser och öppna för möten mellan människor där allas röster är giltiga. Hur kan liturgin gestalta delaktighet och inklusivitet mellan människor och mellan människor och levande Gud?


Programmet var tett og det var i alt fem større foredrag og tre miniforedrag/seminarer over fire dager, inkludert et dobbeltforedrag av den ene foredragsholderen. Foredragene som ble holdt var:
• Tirsdag 5. nov kl. 19.30: Professor i systematisk teologi. Niels Henrik Gregersen — «Om å leve i resonans: Liturgi som spirituell erkjennelsesform»
• Onsdag 6. nov kl. 09.00: Doktor teol. Sinikka Neuhaus — «Arv og vision -reformation i förendringens tid»
• Onsdag 6. nov kl. 13.00: Professor dr. Jochen Arnold — «Inclusivity in Lord’s Supper».
• Torsdag 7. nov kl. 09.00: Professor dr. Jochen Arnold — «Aspcts on music and inclusion».
• Torsdag 7. nov kl. 13 — Praktiske miniseminar ved Carina Brink, Robert Bennesh, Heikki Ranta og Lens Sjösand.
• Fredag 8. nov kl. 09.00: Doktor teol. Ulrica Fritzson — «Försoningens levande frågor till liturgien; hur gör vi med syndabekännelsen, förlåtelsen och korsteologin i våra gudstjänster och psalmtexter?».


Seminargruppene Deltakerne fordelte seg på 5 seminargrupper. Jan Terje Christoffersen ledet gruppen «Liturgisk teologi» (11 deltakere). Tine Illum ledet gruppen «Rit och liturgi» (8 medlemmer). Heikki Ranta og Berit Weigland Berg ledet gruppen «Konsten, rummet, tingen» (4 medlemmer), Margret Boasdottir ledet gruppen «Musikk og liturgi» (10 deltakere). Det var satt av to økter onsdag og en økt fredag på til sammen ca 5 t 30 min til seminarer. Gruppen for «Konsten, rummet, tingen» dro på ekskursjon til utvalgte kirker i og omkring Malmø. De øvrige gruppene benyttet lokalitetene på kyrkans hus og et forsamlingshusi byen.


Organisering
Styrets oppgave var å bestemme tema og etablere de overordnede rammene. Lokalkomiteen hadde hovedansvaret under konferansen og i detaljplanleggingen. Lokalt ansatte og frivillige ble også koplet inn. Det var organiserte med gode lunsjer med eksotiske retter. Onsdag var det bankett på Hotell Kramer. Her deltok Lunds stifts biskop Johan Tyrberg. Torsdag var det gourmetmiddag i Odarslöv.


Språk
Foredragsholderne holdt i år forelesningene på sitt nordiske språk etter styrets henstilling, utfra evaluering fra foregående konferanse. Jochen Arnold holdt forelesningene på engelsk. I seminargruppene ble det inngått egne avtaler om valg av språk.


Årsmøte 2019
Årsmøtet den 7. november 2019 ble ledet av Pia Bengts. Der ble det besluttet å holde årskonferanse og årsmøte i 2020 i Skalholt på Island. Pandemien gjorde at årskonferansen ble utsatt til 2021. Årskonferanse og årsmøte i 2022 skal holdes i Finland.

Hemsedal, 20. oktober 2021


Karin Sundmark                                        Margrét Bóasdóttir                                    Elin Marie Wedege Irgens

Leder                                                       Nestleder                                                  Sekretær

 

 

Peter Nätterlund                 Jan Terje Christoffersen      Sini Hulmi                           Berit Weigand Berg

Kasserer                            Styremedlem                     Styremedlem                       Styremedlem