Liturgisk teologi

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi


I denne seminargruppen drøfter vi hvordan teologien og liturgien henger sammen (lex orandis - lex credendis). Hvilken teologi ligger bak og kommer til syne i liturgiene våre? Vi tar gjerne for oss (nyere) artikler eller bøker som utgangspunkt for diskusjon i gruppen.


Mer om 2023