Liturgisk teologi

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi


Seminarieledare:

Jan Terje Christoffersen


I 2014 vil seminargruppen  under emnet “gudstjenesten som billedbog” fortsætte samtalen om “Imaging the Kingdom” og en æstetisk tilgang til gudstjeneste. Seminargruppen vil arbejde mere procesorienteret fremfor præsentation og diskussion af papers. Konkret betyder det, at vi vil have fokus på de skandinaviske dåbsritualer. Arbejdsgangen vil være, at vi udfører de forskellige dåbsritualer og “erfarer” dem. Efterfølgende vil vi liturgisk teologisk, æstetisk, og social semiotisk drøfte og diskutere den (teologiske) meningsdannelsesproces. Gennem deltagelse i en praksis vil vi forsøge at indkredse, hvilke mekanismer og dynamikker, der er på spil  når en gudstjeneste enten fremstår (teologisk) meningsfuld eller det modsatte. Med andre ord vil seminargruppen arbejde i krydsfeltet mellem praksis og teori.