2011

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi

2011


Seminariet Rit och liturgi arbetade med sinnena i liturgin. Diskussionen handlade om hur kroppen förhåller sig till rummet; vad vi ser, känner, smakar, hör och luktar i liturgin? Vilka intryck den får som träder in i ett gudstjänstrum. Seminariedeltagare delgav varandra gudstjänstordning samt samtalade om de böcker som kan utgöra seminariets gemensamma referenslitteratur.

Følgende emner og materiale blev gennemgået:

Syndsbekendelsen i gudstjenesten:

”Syndsbekjennelsens plass og form i den nye, norske gudstjenesten” samt konkret eksempel på fornyelse (indsendt og udleveret af Per Kvalvaag)

”Syndsbekjennelsen – omvendelse eller tillit” (indsendt af Elin Irgens)

det sydafrikanske Kyrie ”Hvad har vi gjort” (udleveret af Tine Illum)

 

Kirkerum og Liturgi:

”Alterbogen – tekst og liturgi (indsendt af Thomas Felter)

artiklen ”Gamle kirkerom for ny liturgi”

 

Det sansbare sprog:

forskellige eksempler på arbejdet med fornyelse af det liturgiske sprog (indsendt af Tine Illum)

 

Krop og liturgi:

”Kroppens gudstjeneste” (indsendt af Tenna Rhiger)

”Ikke ved ord alene.....” (indsendt af Elin Irgens)

”Sammenfatning” fra ”Mer än tecken” (indsendt af Lena Sjöstrand)

 

Rituelle strategier i andre dele af verden: ”Ritual Strategies” indsendt af Jan Hellberg.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder