2011

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi

2011


Seminariet Rit och liturgi arbetade med sinnena i liturgin. Diskussionen handlade om hur kroppen förhåller sig till rummet; vad vi ser, känner, smakar, hör och luktar i liturgin? Vilka intryck den får som träder in i ett gudstjänstrum. Seminariedeltagare delgav varandra gudstjänstordning samt samtalade om de böcker som kan utgöra seminariets gemensamma referenslitteratur.

Følgende emner og materiale blev gennemgået:

Syndsbekendelsen i gudstjenesten:

”Syndsbekjennelsens plass og form i den nye, norske gudstjenesten” samt konkret eksempel på fornyelse (indsendt og udleveret af Per Kvalvaag)

”Syndsbekjennelsen – omvendelse eller tillit” (indsendt af Elin Irgens)

det sydafrikanske Kyrie ”Hvad har vi gjort” (udleveret af Tine Illum)

 

Kirkerum og Liturgi:

”Alterbogen – tekst og liturgi (indsendt af Thomas Felter)

artiklen ”Gamle kirkerom for ny liturgi”

 

Det sansbare sprog:

forskellige eksempler på arbejdet med fornyelse af det liturgiske sprog (indsendt af Tine Illum)

 

Krop og liturgi:

”Kroppens gudstjeneste” (indsendt af Tenna Rhiger)

”Ikke ved ord alene.....” (indsendt af Elin Irgens)

”Sammenfatning” fra ”Mer än tecken” (indsendt af Lena Sjöstrand)

 

Rituelle strategier i andre dele af verden: ”Ritual Strategies” indsendt af Jan Hellberg.