morgonböner

Nordisk liturgisk netværk

Morgonbönner


Dans- och rörelsepedagog Åsa Rockberg leder oss i ett par morgonböner under konferensen så att vi får prisa Gud inte bara med ord och toner utan med hela kroppen. Åsa ger bland annat utbildningar i samverkan med Svenska kyrkan om Kropp och rörelse i gudstjänsten. Läs mer på www.earthheart.se
Program


Praktisk information


Anmälan


Postkonferens