2010

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi

2010


Det genomgående temat för seminariet år 2010 handlade om stilla veckan och påsken. Utifrån deltagarnas medhavda gudstjänstordningar och de nordiska ländernas kyrkohandböcker diskuterades möjliga gestaltningar av stilla veckans och påskens gudstjänster. Då flera nordiska kyrkor arbetar med revidering av sina kyrkohandböcker diskuterade seminariet utkast och förslag till främst påsknattens-/påskmorgonensgudstjänst men även till skärtorsdagens och långfredagens olika gudstjänster. Ett viktigt samtal handlade om musiken i gudstjänsterna och på vilket sätt man kan "leka" med ljus och mörker för att gestalta påskens tema genom död till liv. Ett annat samtal handlade om handbokstrohet. Är det ett mål med kyrkohandboken att den ska följas? När blir friheten så stor att den gemensamma kyrkan blir otydlig?


Per Kvalvaag presenterade en hårdrocksgudstjänst med ett enklare språk som anknyter till människors vardagsliv. Samtalet som följde handlade om att göra gudstjänst för och tillsammans med de som kommer, ett konsumentperspektiv samtidigt som risken finns att udda gudstjänster lockar människor till att bli passiva konsumenter.