2015

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi


2015


Seminarieledare:

Tine Illum


Temaet er i 2015:


SMÅ GUDSTJENESTER.

 

SMÅ GUDSTJENESTER kan være

- korte gudstjenester søndag morgen. Her er det ofte tale om, at man ikke har mulighed for at holde en højmesse, fordi præst og organist skal holde gudstjeneste et andet sted også. Hvordan kan vi holde en god gudstjeneste søndag morgen, hvis vi kun har 40-45 minutter? Og hvordan undgår vi fornemmelsen af, at der blot er tale om en "reduceret højmesse"?

HUSK: SEND EKSEMPLER FRA JERES EGET GUDSTJENESTELIV.


- korte gudstjenester i ugens løb. Morgensang. Aftengudstjeneste. Hvordan tilrettelægger vi dem?

IGEN: SEND EKSEMPLER.

 

-gudstjenester, hvor der kun kommer ganske få. I mange små sogne (og desværre også i større sogne) kommer der ikke mere end ti til gudstjeneste. Men ofte holdes gudstjenesterne som om der skulle komme 200. Det får kirkegængerne til at blive kede af, at de er så få. Og liturgien (med lange svære salmer) fornemmes utroværdig og kunstig. Hvis vi tager alvorligt, at Kristus er hos os, også når vi er ganske få til gudstjeneste, så må vi også kunne holde gudstjenester, der kan holdes meningsfuldt med ganske få.

OG IGEN: SEND EKSEMPLER.


tænk også i den forbindelse på tegnhandlinger, nadverfejring med få etc.


Det vil være godt, hvis I kan sende eksempler til mig INDEN 1. november på mail ti@km.dk - så skal jeg sende videre til alle. Og så vil der måske vise sig en hensigsmæssig måde at tematisere de forskellige indlæg på.