Indtryk fra Uppsala

Nordisk liturgisk netværk

Indtryk fra årskonferencen 2014 i Uppsala

Åbningshøjmesse i Domkirken
Velkomst og rundvisning i udstillingen "Himlen är här"
Morgonbön i rörelse
Ola Sigurdson og Jette Bendixen Rønkilde - Materiel teologi med respons

Göran Lindström og Panu Pihkala om Liturgi och hållbar utveckling
Årsmøde

Utmaningen i arbetet med nya gudstjänstböcker. Boel Hössjer-Sundman,

Anna-Maria Böckerman, Hans Andreasson, Jan Terje Christoffersen

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder