Program

Nordisk liturgisk netværk

2017


Tirsdag 14. november 2017

14.30-15.45: Registrering og velkomstkaffe

15.00-15.30: Nye deltagere i Leitourgia inviteres til en velkomstreception sammen med styrelsen og seminarlederne.

16.00-17.00: Åbningsgudstjeneste i Domkirken


Prædiken / Sermon by Ordförande Jette Rønkilde


17.15-18.15: Velkomsthilsen ved Leitourgias ordförande Jette Bendixen Rønkilde

Info om Leitourgia 2017 og kort præsentation af seminargrupperne. Rundvisning i Domkirken ved Domprovst Poul Henning Bartholin.18.15-19.30: Aftensmad i Domkirkens hus

19.30-20.30: Befri Gudstjenesten. Foredrag ved teaterdirektør Per Smedegaard og præst Christina Laursen.

20.30-21.30: Fælles samtale om evangelisk gudstjeneste i dag. 

Med udgangspunkt i Per Smedegaard og Christina Laursens foredrag om eventen Befri Gudstjenesten samtales der om, hvad en evangelisk gudstjeneste er i dag.
Onsdag 15. november 2017

8.30-9.00 Morgengudstjeneste i Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus C9.15-10: Keynote ved Sturla J. Stålsett, Oslo

"Sårbarhetens mysterium: Liturgi, lidelse og livsmot i globaliseringens tidsalder." 

MANUSCRIPT WILL BE SENT TO PARTICIPANTS IN AN E-MAIL AFTER THE CONFERENCE
10.00-10.15: Kaffe og frugt

10.15-11: Respons ved lektor Kirstine Helboe Johansen efterfulgt af diskussion

11.00-11.45 Markedsplads

Alle kan byde ind med poster, materialer, sange etc. Der laves opstillinger/stande i lokalet. I tidsrummet fra 11.00-11.45 skal standen være bemandet – materialer kan blive liggende under resten af konferencen)

12.00-12.30: Onsdagsgudstjeneste med nadver i Domkirken

12.30-14: Lunch

Deltagere med tilknytning til universitet eller med forskningsforpligtigelse inviteres til at spise lunch sammen.

14.00-17.30 Seminargrupper

18.00 Aftengudstjeneste i Domkirken
19.00 Middag. Biskop Henrik Wigh-Poulsen deltager.
Torsdag den 16. november 2017

8.30-9.00 Morgengudstjeneste i Domkirken
9.15-10: Keynote ved Stinna Fallberg Sundmark, Uppsala

”Liturgi och fromhetsliv ur folkets perspektiv – exempel från reformatorisk tradition och med utblickar i nutiden”

 

Medeltida liturgi och fromhetsliv tog gärna hjälp av visuella och materiella uttryckssätt i form av bilder och föremål, vilka kom att relatera till kroppen och de olika sinnena. I och med reformationen kom istället fokus att sättas primärt på verbala uttrycksformer i form av hörande, vilket satte främst örat i centrum. I vår egen tid har det verbala åter fått sällskap av visuella och materiella uttryck och man skulle kunna tala om kroppslighetens och sinnenas återkomst i gudstjänst och fromhetsliv.

 

Stinna Fallberg Sundmark er lektor ved Teologi i Uppsala og har forsket i reformationen ud fra folkets perspektiv.


10.00-10.45: Respons ved professor Peter Lodberg om det at være en del af en tradition
10.45-11.15: Kaffe og frugt

11.15-12.00: Opsamlende interaktiv gruppediskussion

12.00-12.45: Årsmötet

12.45-13.00: "Midt på dagen" gudstjeneste

13.00-14.00: Lunch

14.00-18.00: Seminargrupper med kaffe og frugt/brød
19.00: Festmiddag i Sankt Lukas kirkes lokaler

21.00: Festkoncert ved Psalmodie i kirken

22:00:  Tak for i aften


Fredag den 15. november 2017:

9.00-10.15: Keynote ved Elvira Brattico

Why music matters for spiritual (and non-spiritual) activities


While not having any obvious survival value, music can be regarded as a basic phenomenon that accompanies human species since its origin. Music is present in all phases of human life: newborn babies are calmed down by soothing tunes, adolescents nurture their self-identity through music idols and preferences, adults carefully chose music for wedding ceremony, and in the old age music comforts and accompanies towards the last voyage, to name but a few. This wide-ranging impact of music extends to neuroscience-based therapeutic applications, such as stroke, schizophrenia, autism, and depression. Overall, a considerable body of empirical research, investigating the benefits of music on health and wellbeing, has begun to emerge. But why has music such a deep impact on our emotional and even spiritual life? What are the biological determinants of music emotions? Why are some people touched by music more than others? In this talk, I present the recent neuroscience findings revealing the brain functions enabling us, and some individuals more than others, to be emotionally touched by music. Moreover, I will discuss the psychological and neural mechanisms underlying the affiliative and social-bonding functions of music. By doing so, I will put forward an evidence-based account for music’s role in human activities.


Elvira Brattico er professor ved Center for Music in the Brain Aarhus University for more information please see: www.musicinthebrain.au.dk
10.15-10.30: Kaffe og frugt

10.30-12.00: Workshops - præsentation her. Anmelding ved registrering på konferencen.

10.30-11.10: 1. Workshoprunde (40 minutter)

11.10-11.15: Skift

11.15-11.55: 2. Workshoprunde (40 minutter)

12.15-12.45: Sendelsesgudstjeneste i Domkirken
12.45: Mulighed for stående lunch (sandwich bestilles ved anmelding til konference).

13.00-14.00 Konstituerende styrelsesmøde