2012

Nordisk liturgisk netværk

Profetisk liturgi


Gruppen Diakoni och Liturgi har bytat namn til Profetisk Liturgi


Seminarieledare

Kari Veiteberg


Seminariegruppen om liturgi och diakoni har funnits sedan starten som en liten men trogen seminariegrupp. Vi har samtalat om liturgins sociala aspekter. Hur formas den gemenskap som firar liturgin? Hur förhåller den sig till andra gemenskaper i samhället? Vad är centrum och periferi i liturgin?

Olika typer av utsatthet har stått i centrum för samtalen; funktionshinder, missbruk och senildemens är några exempel.  År 2011 diskuterade vi ett paper om gudstjänst bland senildementa oc ett annat om dikonins spiritualiet. Vi inledde också ett samtal kring Mary Mc Clintock Fulkersons bok Places of Redemption. Theology for a Worldly Church.

 

Seminariet 2012

Vi vill fortsätta samtalet om Mary McClintock Fulkersons bok, som vi föreslår att deltagarna läser. Vi kommer också att diskutera Sinnesrogudstjänster, som de senaste decennierna blivit ett stående inslag i svenskt gudstjänstliv. Har de en framtid vid en förestående revision av kyrkohandboken? Ytterligare teman är välkomna.