Sang og rørelse

SANG OG RØRELSE
Seminariegruppen kommer samlas kring rörelsen sång och musik i liturgin, hur gestaltning och kropp ryms i gudstjänsten med inspiration från huvudföreläsning av John Bell. Seminariegruppen tar med olika utgångspunkter fasta på de frågor som lyfts i konferensens föreläsningar och kommer liksom tidigare år att ske i en växling mellan reflektion, text och rörelse. Deltagarna behöver inte ha tidigare erfarenhet av rörelse och dans i kyrkorummet, men en nyfikenhet och vilja att utforska. Skicka gärna texter, reflektioner och aktuell forskning kring rörelse i gudstjänsten, för möjligheten att dela och samtala under seminarietiden.  Sänds till: maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.


Seminarleder: Maria Oldeberg-Huusko, lärare och kyrkomusiker, Uppsala Stift, Svenska Kyrkan.