2013

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi


Seminarieledare:

Jette Bendixen RønkildeDeltagerne i  seminargruppen i liturgisk teologi 2013 var Olav Gading, Georg Tumyr, Kyrre Kolvik, Jan Terje Christoffersen, Ninna Edgardh, Thomas Felter, Hans Andreasson, Sverre Lied og Jette Bendixen Rønkilde. Forud for Leitourgias årskonference havde vi læst James K. A. Smiths bog “Imaging the Kingdom”, der dannede baggrund for samtale og diskussion, om hvordan en kristen praksis er trosformativ.  Samtalen kredsede endvidere om, hvordan man kan tale om gudstjeneste ud fra et æstetisk perspektiv, hvor en gudstjeneste da forstås som et erfaringsrum med et meningspotentiale.

Derudover havde flere fra seminargruppen rundsendt papers, der livligt blev behandlet og diskuteret. Emnerne for paperdiskussionen samlede sig om nadveren, Den Norske Kirkes gudstjenestereformarbejde og dåb .Følgende papers blev behandlet:

”Undervisningtime om nadveren” af Kyrre Kolvik

“The Early Eucharist and the Idea of Participation in the Heavenly Liturgy” af Sverre Lied

”På hvert et sted” af Jan Terje Christoffersen

”Gudstjeneste fornyelse” af Olav Gading

Præsentation af et empirisk projekt om ”Dåb og dåbsteologi” ved Thomas Felter