2006

Nordisk liturgisk netværk

Diakoni og liturgi

2006


Seminarieledare

Ninna Edgardh Beckman


Deltagare


Rapport

Konferensen i november 2006 inledde vi med att tillsammans delta i soppmässa på Samariterhemmet i Uppsala. Efteråt diskuterade vi erfarenheten och jämförde med diakonal praxis med och utan koppling till gudstjänstfirande. Vi samtalade om möjligheten att arbeta med enskild förbön, välsignelse och bön om helande i gudstjänst med utgångspunkt i en text om erfarenheter från bland annat Iona och By-misjonen i Oslo. Vi läste och diskuterade en vetenskaplig artikel om behovet av en teologi för gudstjänstens samling och sändning (kan rekvireras).
Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder