2006

Nordisk liturgisk netværk

Diakoni og liturgi

2006


Seminarieledare

Ninna Edgardh Beckman


Deltagare


Rapport

Konferensen i november 2006 inledde vi med att tillsammans delta i soppmässa på Samariterhemmet i Uppsala. Efteråt diskuterade vi erfarenheten och jämförde med diakonal praxis med och utan koppling till gudstjänstfirande. Vi samtalade om möjligheten att arbeta med enskild förbön, välsignelse och bön om helande i gudstjänst med utgångspunkt i en text om erfarenheter från bland annat Iona och By-misjonen i Oslo. Vi läste och diskuterade en vetenskaplig artikel om behovet av en teologi för gudstjänstens samling och sändning (kan rekvireras).