Workshops

Nordisk liturgisk netværk

2017


Årskonference i Aarhus 14. - 17. november.


WORKSHOPS:


Dansa tro ­– dansa liv

Vi delar med oss av erfarenheter från vårt arbete med det två-åriga nationella projektet inom Svenska kyrkan, Dansa tro – ­dansa liv och arbetet med dansmässan i Heliga danser-tradition: Din ljusa skugga. Vi dansar några danser och reflekterar tillsammans med er.


Med den dynamiska treenighetens dans som mönster kan vi mötas vi kring dessa temata: Vad händer när musik, sjungna ord och kroppars rörelser möter varandra?  Vad händer när den öppna cirkeln välkomnar alla? Vad händer när den folkliga traditionen möter djupsinniga tankar om kropp och gestaltning? Vad händer om vi minns att huvudet är en del av kroppen?


Medverkande: Hans Kvarnström, präst, koreograf & dansledare i Heliga danser, Cecilia Hardestam, diakon & dansledare i Heliga danser.


En liten film om dansmässan Din ljusa skugga


https://www.youtube.com/watch?v=b8_UliwCy5A&feature=youtu.be


Ny musik til Luther

Jeg har været involveret i en hel del arrangementer omkring gendigtninger af Luthers salmer og komposition af nye melodier som svar på de gamle. Dels igennem Det Danske Præsidium for Reformationsfejringernes store satsning, salmeudgivelsen "Lutherrosen", hvori jeg deltager med flere bidrag. Men også igennem kompositionsworkshops med gymnasieelever i Ribe, der under min vejledning har komponeret ny musik til Luthers tekster.


På workshoppen vil jeg fortælle lidt om salmekomponisternes arbejde bag "Lutherrosen" samt om mine workshops med gymnasieeleverne. Desuden skal vi prøve kræfter med de nye salmemelodier, til nye og gamle tekster. Både mine og mine kollegers, samt gymnasieelevernes.


Medvirkende: Bo Gunge, komponist.


Samspil - eksistens og gudstjeneste

er mange relevante faktorer at tænke med, når man som kirke søger at skabe rum for eksistentiel erfaring. Fysisk rum, æstetik, interaktion og ritualer, medinddragelse og anonymitet, kobling fra her-og-nu til hverdag, krop, sprogliggørelse, organisering, måder at bringe tro/teologi i spil på m.v. - det spiller sammen! Foreløbige temaer fra et phd projekt om eksistentielle rum præsenteres, og deltagerne drøfter,  hvilken relevans sådanne samspil har i gudstjenester.


Medvirkende: Dorte Kappelgaard er sociolog og skriver erhvervsphd hos Kirkefondet og Teologisk Fakultet, Købehavns Universitet.