2014

Nordisk liturgisk netværk

Kropp och rörelse i gudstjänsten 2014


Seminarieledare

Maria Oldeberg-Huusko


Det är dags att kroppen tas på allvar också i gudstjänsten. Vi talar ofta om kyrkan som Kristi kropp. Seminariet vill utforska de kroppsliga uttrycken för den gemenskap som möts i gudstjänsten. När kroppen gestaltar och förstärker det vi vill säga blir gudstjänsten mer levande. Seminariet kan arbeta med både text och bild, men förstås också med reflektion över konkreta kroppsliga uttryck.


Innehåll

I seminariet vill vi utforska och dela med varandra. Kroppen och rörelsen får visa vägen.

Vi rör oss till musik, ibland i tystnad.

Vi vill låta våra frågor, vår längtan och vårt sökande lämna huvudet och ta vägen genom kroppen för att där få leva sitt eget liv ett tag och ge oss insikter, nya tankar och frågor.

Seminariet är öppet för att pröva. Här kan vi ställa frågor om Gud, människan och vårt liv tillsammans. Om samspel, gränser och den gemensamma kroppen, Kristi kropp.

Vi kan också dela erfarenheter av dans och andra kroppsuttryck som fungerat i gudstjänsten.

Vilken teologi tar gestalt när vi är i rörelse och låter kroppen visa vägen?

Hur blir vår gudsrelation när vi ger plats för den i och genom kroppen? Förändras gudsbilderna då?

Vad händer med min självbild när jag blir en konkret del av Kristi kropp? Min bild av den andre?

Vi kanske lär oss något om kroppsspråkets enorma kraft. Om förmågan att finnas för varandra och låta kärleken få gestaltas personligt genom varje människa.


Kropp och rörelse... Onsdag 13.30 -17 (fika 15-15.30)

Mia hälsar välkommen. Presentationsrunda: Vilka är vi?

Åsa hjälper oss att landa i kroppen.

Birgitta leder ett samtal om varför vi vill jobba specifikt med kropp och rörelse.

Har vi några specifika frågor med oss till seminariet?

Gemensamt gör vi en inventering och prioritering för våra dagar tillsammans.


Kropp och rörelse… Torsdag 10.45-12

Åsa (eller någon annan i gruppen) leder oss in i kroppen igen. Vi låter det vi hört i föredraget få ta plats i våra kroppar och ser vad som tar gestalt…

…i gudstjänsten  Torsdag 13 – 17 (fika 15-15.30)

Vi fortsätter vårt utforskande utifrån de frågeställningar som vi har listat tillsammans. Kanske  torsdagen fokuserar mer på kropparna i liturgin; min egen, gudstjänstledarens, församlingens gemensamma Kristi kropp samt det konkreta rummet?


Text och bild att inspireras av

Paulus I Kor 12 (vers 12-26) Kroppen och delarna

Theresa av Avila Kristus har ingen annan kropp än din

Kyrkornas världsråd ”Tillsammans för livet – Mission och evangelisation i en värld i förändring”, 2014 (Särskilt introduktionen av temat på sidan 5-10)

Lena Säfsten foto Bild av altartavlan från Mariakapellet i Kista

Margareta Melin Dansa mig liv

Mechthild av Magdeburg Jag kan inte dansa Gud, men jag kan om du leder mig

Kristin Windolf Granberg I nattens stjärnor