2016

Nordisk liturgisk netværk

2016


22. – 25.11.2016 Esbo, Hagalund (Espoo, Tapiola)


Gudstjänst i tiden – liturgi, kontext och dagens möjligheter


Välkommen till Esbo, Hagalund och Leitourgias 12. årskonferens med temat Gudstjänst i tiden – liturgi, kontext och dagens möjligheter.

Gudstjänsten firas alltid i en specifik kontext, i en lokal församling med lokala uttryck. Men samtidigt är den också något mer. Det här årets konferens har fokus på gudstjänsten i tiden. I vilka kontexter firas det gudstjänster och hur skapas musikaliska uttryck i dessa kontexter? Vilket är förhållandet mellan kontext och, det som går utöver kontexten, det vi kallar det transkulturella?


Konferensen kommer att teoretiskt och praktiskt, teologiskt och musikaliskt fokusera på hur gudstjänster kan kommunicera närvaron av det heliga i de postsekulära nordiska samhällena.


Hjärtligt välkommen till Finland!

Leitourgias styrelse / Ordförande Sini Hulmi


Konferensen arrangeras av Leitourgia i samarbete med Helsingfors universitet, Esbo stift (Espoon hiippakunta), Borgå stift, Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkostyrelse och Tapiolan seurakunta (Hagalunds finska församling).