Musikk og teologi

Nordisk liturgisk netværk

Musikk og teologi


Seminarleder:

Jan Hellberg


Arbeidet i seminargruppen ut fra presentasjoner eller skriftlige bidrag (papers) fra deltagerne, og fra relevante litteraturkilder som leses i løpet av året. Emner som diskuteres handler blant annet om praktisk-teologiske forståelser av gudstjenestemusikk, samfunnsorienterte forskning som reflekterer over mottagelsesformer og muligheter knyttet til musikk såvel som etnomusikalske forskning innen ulike felt. Gruppen begrenser seg ikke til nordiske forhold, men i hovedsak dreier samtalene om hvordan man bedre kan forstå musikkens betydning i liturgien, og hvordan man gjennom musikk tolker og formidle om kirkens lære og teologi i tid og rom.Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder