2017

Nordisk liturgisk netværk

2017


Årskonference i Aarhus 14. - 17. november.


DANSK:

Liturgi som ressource i samfundsliv og samfundsdannelse?


2017 markerer 500-året for reformationen og det fremhæves i mange sammenhænge, hvordan Martin Luthers reformatoriske tanker har præget ikke blot teologi og kirke men også haft stor betydning for samfund og samfundsdannelse. Det er karakteristisk for Luthers egen tid, at der var et større sammenfald mellem kirken og samfundet. I jubilæumsåret, i forlængelse af både sekularisering og globalisering, er den sikre sammenhæng mellem kirke og samfund ikke længere en selvfølge. Derfor er der, også i jubilæumsåret, grund til at sætte fokus på forholdet mellem kirke og samfund. Leitourgias årskonference 2017 vil særligt beskæftige sig med, om kirkens liturgi kan og/eller skal have indflydelse på samfundet. Kan liturgi være med til både at forme og udfordre menneskelig identitet i nutidens samfund – finde ressourcer til at være menneske i en opbrudstid. Og hvilke udfordringer giver den acceleration, som kendetegner samfundsudviklingen, til liturgi?


SVENSKA:

Liturgi som resurs i samhällsliv och samhällsbygge?

2017 är det 500 år sedan reformationen och i många sammanhang lyfts det fram hur Martin Luthers reformatoriska tankar inte bara har präglat teologi och kyrka utan också att de har haft stor betydelse för samhället och samhällsbyggandet. Det är karakteristiskt för Luthers egen tid att det fanns en stor sammankoppling mellan kyrkan och samhället. I vår tid, i förlängningen av både sekularisering och globalisering, är denna tydliga sammankoppling inte längre lika självklar och därför finns anledning att sätta fokus på förhållandet mellan kyrka och samhälle även under jubileumsåret. Leitourgias årskonferens 2017 vill särskilt behandla frågan om kyrkans liturgi kan och/eller skall ha inflytande på samhället. Kan liturgi vara med och forma och utmana identiteten i nutidens samhälle? Kan kyrkans liturgi vara en resurs för människor i en uppbrottstid? Vilka utmaningar får liturgin av den acceleration som kännetecknar dagens samhällsutveckling?