Rit och liturgi

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi


Seminarieleder:

Tine Illum


- arbejder med gudstjenestens ritualer og liturgi. I de foregående år har der været fokus dels på højmessen/søndagsgudstjenesten og på de kirkelige handlinger.

Gruppen arbejder både liturgisk teologisk med liturgi og ritualer, arbejder med betydning  af tegnhandlinger og liturgisk nærvær, samt diskuterer eksempler på f.eks. dåbsritualer, delagtighed, rock-messer – for bare at nævne nogle eksempler fra de sidste år.

Gruppen er bredt sammensat og har medlemmer fra alle nordiske lande.

I de senere år har arbejdsgruppen ”Sprog og liturgi” været en del af gruppen.

I 2015 arbejder gruppen med "Små gudstjenester" - se mere herAtt Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder