Rit och liturgi

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi 


Seminarieleder:

Tine Illum


- arbejder med gudstjenestens ritualer og liturgi. I de foregående år har der været fokus dels på højmessen/søndagsgudstjenesten og på de kirkelige handlinger.

Gruppen arbejder både liturgisk teologisk med liturgi og ritualer, arbejder med betydning  af tegnhandlinger og liturgisk nærvær, samt diskuterer eksempler på f.eks. dåbsritualer, delagtighed, rock-messer – for bare at nævne nogle eksempler fra de sidste år.

Gruppen er bredt sammensat og har medlemmer fra alle nordiske lande.

I de senere år har arbejdsgruppen ”Sprog og liturgi” været en del af gruppen.


Mer om 2023