2005

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2005


Leitourgias första årskonferens

Oskarshamn 10 - 12 november 2005


Dag 1

Vid den första årskonferensen, med ett fyrtiotal intresserade deltagare från alla de fem nordiska länderna, bildades Leitourgia den 10 november 2005 på Oskarshamns folkhögskola.


Eftersom det var kvällen före den helige Martins av Tours dag, i Sverige kallad Mårtensafton, firades bildandet med en högtidsmiddag med gås och skånsk äppelkaka.


Dag 2

Dagen efter samlades deltagarna till seminariegrupper. Så småningom kommer seminariegrupperna att presentera sin inriktning och vem som är samordnare. De seminariegrupper som formades har rubrikerna:

Liturgisk teologi

Rit och liturgi                   

Livets riter                     

Diakoni och liturgi

Språket i gudstjänsten

Musiken

Konsten-Rummet-Tingen

Samma dag hölls också den första årmötet då tillfälliga statuter antogs och en styrelse valdes:

ordförande Karl Gunnar Ellverson

vice ordförande Marit Rong

sekreterare Xiomara von Börtzell

kassör Ragnar Håkanson

Dag 3

Årskonferensens föreläsning hölls av Martin Modeus över ämnet: Gudstjänsten som rit.

Hent forelæsningen som pdf-fil