Hjem

Nordisk liturgisk netværk

Welcome to Leitourgia in Skalholt Iceland!November 10-13 2020


More information will come soon.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder