Hjem

Nordisk liturgisk netværkKonferansen i 2024 vil bli holdt på Pilegrimssenteret i Nidaros/Trondheim, Norge, tirsdag 5.november - fredag 8.november.

Les om Nidaros Pilegrimsgård her


Tema:

Forvandling

– Transformation

Konferanseprogrammet finner du her


More information on lectures, lecturers and seminar groups
is available at www.leitourgia.org


The conference language is English.


This year’s conference will be held in localities close to Nidaros cathedral:
the Methodist church, Salvation Army citadel, St Olav’s catholic cathedral, the Jewish

synagogue, Our Lady’s church and Ilen church.


Cost: ca €530 including accommodation and meals
(Conference fee €100; accommodation ca. €430)


5 subsidised student places are available: NOK 4 000 (incl. hotel)


Application is registered when conference fee €100 is payed to:

Leitourgia

Kontonr 9802.56.71554

IBAN NO37 9802 5671 554

BIC/SWIFT DNBANOKKXXX


You will be asked to pay the rest fee within Oct 1st.


Accommodation must be booked separately, either at Nidaros pilegrimsgard

or Comfort Hotel Park. Booking code: Leitourgia


Send your application to dh376@kirken.no by 15th September 2024


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Konferansens språk er engelsk.

Konferansen finner sted i området rundt Nidaros domkirke, og vi bruker Frelsesarmeens

lokaler, St Olav domkirke, Den jødiske synagogen, Metodistkirken, Vår Frue kirke og

Ilen kirke.


Overnatting ordnes på egen regning, enten ved Nidaros Pilegrimsgård

eller Comfort Hotell Park. Bookingkode: Leitourgia.

Påmelding: dh376@kirken.no innen 15.09.24


Konferansen koster (avhengig av overnattingsprisen) ca. NOK 6 000 / 526 Euro 
Studentpris: 5 subsidierte plasser til NOK 4 000


Påmeldingen er gyldig når 100 Euro er innbetalt til:

    Leitourgia

    Kontonr 9802.56.71554

    IBAN NO37 9802 5671 554

    BIC/SWIFT DNBANOKKXXX


Du vil bli bedt om å betale restbeløpet innen 1.okt 2024.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den kristne tradisjonen har en sterk teologi om forvandling. Åstedet for Leitourgia-konferansen, Nidaros, eller Trondheim/Tråante, har en lang tradisjon for forvandling. I middelalderen var Trondheim Nord-Europas viktigste pilegrimsmål. Mennesker kom gående langveisfra for å søke forvandling i ulike betydninger: helbredelse, tilgivelse, forsoning og livsendrende møter med det hellige. Pilegrimstradisjonen var fysisk og kroppslig på mange plan. Pilegrimene gikk til fots, og det endelige målet var et møte med den mektige Nidaros-katedralen og Olav den helliges gravsted. 

 

Pilegrimstradisjonen har gjenoppstått i nye former i våre dager. Fremdeles søker mennesker forvandling gjennom kroppslige møter med det hellige. Trondheim er fremdeles et viktig pilegrimsmål. Samtidig eksisterer den nye pilegrimstradisjonen i dag i et samfunn i forvandling, og med kropper i forvandling. Det hvite nord-europeiske enhetssamfunnet eksisterer ikke lenger, eller kanskje det heller aldri har eksistert. Mangfoldssamfunnet var også et trekk ved pilegrimstradisjonen, og det er i høyeste grad en realitet i dag. Teologien har også fått ny innsikt i at den har vært blind for mangfoldet, blind for makt og blind for kroppsligheten. I Norge har nettopp Sannhets- og forsoningskommisjonen publisert sin rapport om diskriminering av samer, kvener og finner. Teologien har allerede innsikt om diskriminering og undertrykkelse på mange andre områder. Kjønn, etnisitet, seksualitet er noen av flere eksempler på faktorer som har skapt postkolonial og interseksjonell teologi, der det hvite, heterogene enhetssamfunnet utsettes for grunnleggende kritikk.

 

Hva har den postkoloniale kritikken å si for pilegrimstradisjonen? Hva har den å si for det kroppslige? Og hvordan håndteres dette liturgisk og teologisk? På årets Leitourgia-konferanse vil vi blant annet utforske forvandling i lys av postkoloniale og teologiske perspektiver. Anna Runesson, Simone Kotva, Merete Thomassen og Kristian Paulsen vil holde hovedforedragene, og seminargruppene vil få tid til å drøfte årets tema, samt andre aktuelle saker. Liv Kristin Holmberg innleder konferansen med et liturgisk performance-verk i Nidaros domkirke. Mange av byens kirker i bykjernen vil brukes til gudstjenesteliv og kontekstuell kultur, og byvandringer og fremvisninger vil være en opplagt del av konferansen. Velkommen!