2011

Nordisk liturgisk netværk

Musikk og teologi


2011

Gruppen behandlet følgende papers/presentasjoner i 2011:

1.Forspillets betydning som salmesangforløser, og hvordan man kan heve salmeakkompagnement som fag ved utdanningsinstitusjonene (Bengt Wittje).

2.Barnmuliggjørerer: Hvordan voksne medhjelpere i menigheten kan hjelpe barn å bli aktivt delaktig i gudtjenestelivet (Peter Nätterlund).

3.Friskus-kurset: Hvordan man kan styrke menneskemot gjennom musikk, stemmebruk, estetikk og bevegelse i fellesskap (Gunnel Rask).

4.En drøfting av preludium og postludiums betydning i menighetsmusikken (alle).

5.En prosessforklaring og gjennomlesing av Den norske kirkes ny liturgisk musikk (David Scott Hamnes).

6.Kvalitet og vurderingskriteria i valg av liturgisk musikk (David Scott Hamnes).

7.Ritestrategier og stedegengjøring av tilbedelsesmusikk i Den Evangelisk Luthersk kirke i Namibia (Jan Hellberg).


Seminardeltagare i 2011: Bengt Wittje, Peter Nätterlund, Gunnel Rask, David Scott Hamnes, Jan Hellberg.


Gruppen oppfordrer til interaktive utvekslinger mellom gruppene slik at liturgifagets iboende tverrfaglighet også kan komme til syne i gruppearbeidet og for at andre gruppers synspunkter og erfaringer også kan hentes inn.


Videre, gruppen ønsker å vurdere, sammen med styret, ulike formidlingsorganer for gruppearbeider.


Forslag til nytt konferansetema

Musikkens teologi: Gestaltning mellom alter, ambo og orgel

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder