2011

Nordisk liturgisk netværk

Musikk og teologi


2011

Gruppen behandlet følgende papers/presentasjoner i 2011:

1.Forspillets betydning som salmesangforløser, og hvordan man kan heve salmeakkompagnement som fag ved utdanningsinstitusjonene (Bengt Wittje).

2.Barnmuliggjørerer: Hvordan voksne medhjelpere i menigheten kan hjelpe barn å bli aktivt delaktig i gudtjenestelivet (Peter Nätterlund).

3.Friskus-kurset: Hvordan man kan styrke menneskemot gjennom musikk, stemmebruk, estetikk og bevegelse i fellesskap (Gunnel Rask).

4.En drøfting av preludium og postludiums betydning i menighetsmusikken (alle).

5.En prosessforklaring og gjennomlesing av Den norske kirkes ny liturgisk musikk (David Scott Hamnes).

6.Kvalitet og vurderingskriteria i valg av liturgisk musikk (David Scott Hamnes).

7.Ritestrategier og stedegengjøring av tilbedelsesmusikk i Den Evangelisk Luthersk kirke i Namibia (Jan Hellberg).


Seminardeltagare i 2011: Bengt Wittje, Peter Nätterlund, Gunnel Rask, David Scott Hamnes, Jan Hellberg.


Gruppen oppfordrer til interaktive utvekslinger mellom gruppene slik at liturgifagets iboende tverrfaglighet også kan komme til syne i gruppearbeidet og for at andre gruppers synspunkter og erfaringer også kan hentes inn.


Videre, gruppen ønsker å vurdere, sammen med styret, ulike formidlingsorganer for gruppearbeider.


Forslag til nytt konferansetema

Musikkens teologi: Gestaltning mellom alter, ambo og orgel