Praktisk information

Nordisk liturgisk netværk


Årskonferencer


2013


Kirkelige handlinger: folkelig høytid i livets gudstjenester.


Granavolden gjestegiveri

Granavollen 16

NO-2750 Gran


Konferenceleder i 2013 er viceordførende Ninna Edgardh


Praktisk information til deltagere:

I år er det viet mer tid til det viktigste i vår arbeidsmodell, nemlig seminargruppene.


Seminargrupper som er aktive i år er Rit og liturgi, Liturgisk teologi og Musikk og teologi.

Hvis man ikke har vært med på en Leitourgia-konferanse før, eller ønsker å velge en annen

gruppe, ta kontakt til David Scott Hamnes.

Gjerne presentere ny litteratur og musikk fra de nordiske landene. Medbring hva du selv har skrevet eller spilt inn. Ta gjerne med hva andre i ditt land har produsert. Det vil være muligheter for å kopiere mindre artikler/papers på Granavolden til en rimelig pris.


Konferansespråket er de tre skandinaviske språk, samt engelsk.


Konferansen begynner med registrering kl. 13.00 tirsdag den 19. november. Det vil være mulig å bestille lunsj på tirsdag på Granavolden Gjæstgiveri, da på egen regning. Send i så fall en e-post til post@granavolden.no


Reisen til Granavolden kan foretas på følgende måter:

Fly: Gardermoen lufthavn Oslo (OSL)

Deretter Maxi-Taxi eller rutebuss (ca 60-80 minutter til Gran). Én Maxi-Taxi vil bli satt opp fra Gardermoen kl. 11.30 på tirsdag formiddag. Gå direkte til taxiholdeplassen utenfor ankomsthallen ved angitt klokkeslett. Taxi fra Gardermoen til Granavolden koster ca. NOK 1 650. Det er kun plass til 16 stykker i en Maxi-Taxi.


Rutebuss: tidstabellen for tirsdag 19.11 (Gardermoen til Lunner rådhus eller Gran rådhus); lokal drosje tlf. 61 32 25 00 deretter til Granavolden Gjæstgiveri) er vedlagt dette brevet.


Tog: Oslo S – Gran stasjon (Gjøvik-banen), deretter drosje (tlf. 61 32 25 00) til Granavolden. Togets reisetid fra Oslo er ca. 70 minutter. Det er mange tog å velge imellom, særlig på

formidgen og ettermiddagen.