2005

Nordisk liturgisk netværk

Musikk og teologi


2005


Seminarieledare

David Scott HamnesRapport

Tre av Leitourgias medlemmer, Karin Ekedahl, Peter Natterlund og David Scott Hamnes arbeider for tiden (2005-2006) med et felles studieprosjekt med tittelen Musikk i liturgien eller Holy Music (etter Gordon Lathrops bøker med lignende navn). Hovedoppgaven er å undersøke hvordan man bruker musikk som engasjerende element i gudstjenesten. Følgende punker er utgangspunktet for hvordan vi har tenkt arbeidet skal starte.


Mål

Å definere engasjerende musikk og kvalitetsbegrep

Å sammenfatte resultatet i en artikkel

Å orientere målgruppen (prester og musikere i nordiske kirker) om resultatene


Genrer/stilarter KvalitetAbstrakt musikk

Instrumenter Musikkens varighetPreludium

BakgrunnsmusikkKongenialitetMusikk i messen


Erfaring/tradisjon


(vitenskap /uvitenhet)Bruksmusikk/kunstmusikk Postludium


Geografiske forskjelligheterKirkelig verdig musikkBakgrunnsmusikk


Ordinarie- og proprieleddPraktisk feltoppgave

Å studere ortodoks liturgier "live"

Innfallsvinkler

Identifikasjon

Gjenkjennelse

Anvendbarhet

Fordommer

Delaktighet

Dialog

Formuleringsmetoder

FunksjonalitetLitteraturliste (supplementeres etter behov):

Bell, John. The singing thing. Wild Goose publications, Glasgow, 2000.

Ove Kr. Sundberg. Musikk og liturgi. Cantando, Stavanger, 1996.

Tobin, Henrik. Underbara harmonin: Aspekter på musikens teologi. Verbum förlag, Stockholm, 1996.

Guldbrandsen, Erling E. og Øivind Varkøy (red.). Musikk og mysterium. Fjorten essay om grensesprengende musikalsk    erfaring. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2005.

Apeland, Sigbjørn Musikklivet i Den norske kyrkja som diskursiv praksis. Dr.Art avhandling, Universitet i Bergen, 2005.

Petersson, Lena. Kärlekens måltid - en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004. Dr.Art avhandling, Lund universitet, Lund, 2005.


David Scott Hamnes

Referent