2023


Dagsprogram for Leitourgia 2023

”Og Ordet blev sang”


Tirsdag 31. oktober

15.30: Velkommen til Vartov Kirke, Farvergade 27, 12 minutters gang fra Hovedbanegården.

Akademileder i Grundtvigsk Forum, Ingrid Ank, fortæller om teologen og salmedigteren Grundtvig og Vartov.


16.00: Præst i Vartov Valgmenighed, Jesper Tang Nielsen, fortæller om Vartov Kirke


16.20: Vesper v. Janne Mark, sanger, komponist og salmedigter.


17.00: Bus til Emmaus, Højskolevej 9, Haslev.


18.00: Aftensmad og indlogering


19.15: Velkommen til Emmaus v. Arne Andreasen, én af lederne af stedet.

Velkommen til Leitourgia 2023 v. den danske arbejdsgruppe for Leitourgia 2023 og Styrelsen for Leitourgia.


19.45: John Bell: “The singing thing – improving congregational singing”

Why is congregational singing so important that we should put so much effort into this?

What helps people to trust their voices and each other’s voices?

Is hymn singing not only an expression of our common faith – does it also “shape” or “create” our faith?


21.00: Aftenliturgi i Haslev Kirke

v. Danmark (350 meter fra Emmaus)


21.45: For natteravne og natsværmere

Lille koncert v. Carl Petter Opsahl, klarinetist, komponist, præst.

Mulighed for at købe drikkevarer.


Onsdag 1. november

8.00: Morgenmad


9.00: Morgenliturgi i Haslev Kirke v. Finland


9.45: Seminargrupper


11.00: John Bell: “Living with the Psalms”

The Psalms are texts and prayers that Jesus knew and used.

The book “Living with the Psalms” was published in 2020 and is the fruit of the John Bell’s lifelong engagement with the Psalms.

In the book and in this lecture, he explores the Psalms as they relate to daily life, drawing on stories and personal testimonies to help us to rejoice, grieve or draw encouragement from this most extraordinary and fascinating collection of sacred poems and songs.


12.00: Frokost


13.00: Middagsliturgi i Haslev Kirke v. Sverige


14.00: Iben Krogsdal: ”Oversættelser, opdateringer eller spirende poesi?”

At skrive med afsæt i en dyb tradition, hvor tekster - nu som før - føder nye tekster.

Hvad er forholdet mellem gammel og nyt i en salme - og sker der noget med teologien i nye salmer?


15.00: Seminargrupper


16.30-17.30: Lea Wierød Borcak: ”Sang som urmenneskelig udtryksform”.

Sang er en grundlæggende menneskelig udtryksform, som skaber fællesskab, ledsager os fra vugge til grav og hjælper os med at udtrykke det, vi ikke selv kan sige. I dette foredrag vil vi gennemgå nogle af årsagerne til sangens kraft – ikke mindst hvad det giver os at synge sammen.


18.00: Aftensmad


19.30: Big Sing i Haslev Kirke v. John Bell og Global Hymn book Nordic Curation Group.


21.30: For natteravne og natsværmere. Dansk hygge.


Torsdag 2. november

8.00: Morgenmad


9.00: Seminargrupper


10.00: Afgang i bus mod Roskilde

Andagt v. Biskop over Roskilde Stift Ulla Thorbjørn Hansen Rundvisning i den historiske Roskilde Domkirke. Frokost i Konventshuset


13.30: Afgang i bus mod Emmaus


14.30: John Bell: “Prophecy, protest and praise”

On the need for prophecy, protest, praise and lament in liturgy and hymns.

A challenge to the neatness of the church. Courage to be contextual.


16.00-17.00: Forberedelse af Mandarinmessen


18.00: Aftensmad


19.30: Mandarinmessen i Haslev Kirke v. Betty og Peter Arendt, Zhang Yu, Ole Skjerbæk Madsen og Haslev Kirkes Ungdomskor


21.00: For natteravne og natsværmere: Fest.


Fredag 3. november

8.00: Morgenmad


9.00: Morgenliturgi i Haslev Kirke v. Island


9.45: Årsmøde


10.45: Arne Andreasen: ”Morgenrødens Vinger – når sangene synger videre i os”

Sangtime med pop-salmer og ørehængere, gendigtning af liturgiske led etc.


11.45: Kort sendelsesliturgi i foredragssalen v. Norge


12.15: Frokost og afsked

Leitourgias hovedtaler er i år John Bell. Bell er præst i Church of Scotland, æresdoktor ved Glasgow Universitet og medlem af Iona Community og stifter af Wild Goose Ressource Group (for over 30 år siden sammen med afdøde Graham Maule). I en menneskealder har han skrevet salmer, der er kendt over hele verden. Lige så længe har han arbejdet med liturgisk fornyelse på græsrodsniveau, med keltisk inspireret tænkning og teologi som kilde til menighedsinddragende livsnær liturgi og fornyelse af gudstjenesteliv, og med kirkens profetiske ansvar.
Hans foredrag og øvrige bidrag under konferencen vil foregå på engelsk.


This year’s key note speaker will be John Bell. Bell is a Minister in the Church of Scotland, has an honorary doctorate at the University of Glasgow, is a member of the Iona Community and founder of the Wild Goose Ressource Group (more than 30 years ago together with the late Graham Maule) His hymns are known worldwide. All his life he has been working with liturgical renewal at a grassroot level, with the celtic inspired thinking and theology as a source for contextual and participatory congregational life and relevant liturgy, and the prophetic responsibility of the church”


John Bells foredrag vil være

Tirsdag 31. oktober 19.45- 21: ”The singing thing – improving congregational singing”
Why is congregational singing so important that we should put so much effort into this? What helps people to trust their voices and each other’s voices? Is hymnsinging not only an expression of our common faith – does it also “shape” or “create” our faith?


Onsdag 1. November 11-12: “Living with the Psalms”.
The Psalms are texts and prayers that Jesus knew and used. The book “Living with the Psalms” was published in 2020 and is the fruit of the John Bell’s lifelong engagement with the Psalms. In the book and in this lecture he explores the Psalms as they relate to daily life, drawing on stories and personal testimonies to help us to rejoice, grieve or draw encouragement from this most extraordinary and fascinating collection of sacred poems and songs.


Onsdag 1. november 19.30-21: “Big Sing”
Together with John Bell and Betty and Peter Arendt we will use the voices, we were given, and just sing. Here is one of John Bell’s quotes on “the singing thing”: "I had to overcome a kind of great complex I had with my voice, and realize that I hadn't been given a voice which was meant to sooth millions, but I was given a voice which was to enable other people. I'm not a performer, it means that you're free to use your voice in such a way as it enables other people - no matter how bad they think they are - to think they can do better. Sometimes my voice will crack or break, and people will think, 'Poor soul. We'll need to give him a hand,' and then they join in." 


Torsdag 2. November 14.30-16: “Prophecy, protest and praise”
On the need for prophecy, protest, praise and lament in liturgy and hymns. A challenge to the neat-ness of the church. Courage to be contextual.Iben Krogsdal har i de senere år digtet videre på en række af traditionens salmer. Hun vil fortælle om arbejdet med at skrive med afsæt i en dyb tradition, hvor tekster - nu som før - føder nye tekster. Hvad er forholdet mellem gammel og nyt i en salme - og sker der noget med teologien i nye salmer?

Iben Krogsdal kendes i Danmark særligt som salmedigter. Hendes erfaringsnære, nyskabende og nærværende salmer er kendte, elskede og bliver sunget over hele landet. Det gælder både helt nye salmer – og f.eks. de salmer, der i 2017 blev skrevet som gen- og moddigtninger af Luthersalmer.
Hun er også skønlitterær forfatter, har en ph.d. i religionsvidenskab, og har forsket i moderne menneskers religiøsitet, deres optagethed af psykologi og deres forhold til kristendommen. Denne forskning er bl.a. udkommet i bøgerne ”De nye myter” og ”De måske kristne”.

 

Presentation of Iben Krogsdal

Translating, updating or growing poetry? – Wednesday November 1st 1.30

For years Iben Krogsdal has written new lyrics for traditional hymns, inspired by the old. In her talk she will share with us how it is to write as part of a profound tradition where new lyrics – now as ever – are born from older lyrics. How does the old and the new relate to one another? And what happens to the theology in new hymns?

Iben Krogsdal is a wellknown hymnwriter in Denmark. Her hymns are creative and grounded in human experience, both in regard to completely new hymns and hymns that spring from tradition, like her re-writings of hymns by Luther in 2017.
She is also an author of fiction and has a ph. d. In religious science; she has done research in the field of modern religiousity, looking at how people today relate to psychology and Christianity, see thes


Iben Krogsdal

Oversættelser, opdateringer eller spirende poesi?

– onsdag 1. november 13.30 ”De nye myter” og ”De måske kristne”.

Lea Wierød Borcak

Sang som urmenneskelig udtryksform – onsdag 1. november 16.30.

Sang er en grundlæggende menneskelig udtryksform, som skaber fællesskab, ledsager os fra vugge til grav og hjælper os med at udtrykke det, vi ikke selv kan sige. I alle kulturer og til alle tider har mennesker sunget. Under covid-19 genopdagede danskerne fællessangens kraft til at samle, styrke og trøste. Fra krigen i Ukraine er videoer af sang i beskyttelsesrum gået viralt. Det er eksempler på, at sang er meget mere end underholdning, hygge og tidsfordriv. I dette foredrag vil vi gennemgå nogle af årsagerne til sangens kraft – ikke mindst hvad det giver os at synge sammen.

Lea Wierød Borčak er seniorforsker og formidler ved Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet, og Videncenter for Sang ved Sangens Hus. Siden 2011 har hun forsket i sang, herunder hymnologi, forholdet mellem tekst og melodi i salmer og sange, samt folkelig fællessangskultur. I 2023 påbegynder hun sammen med partnere ved Aarhus Universitet et stort forskningsprojekt om dansk sangkultur og social in- og eksklusion i fællessang.

 

Presentation of Lea Wierød Borcak.

Song as a fundamental human way of expression – Wednesday November 1st 4.30.
Song is a fundamenta, human way of expression; it creates a sense of community, accompanies us from cradle to grave, and helps us to express that which we cannot say ourselves. In all cultures and all times there has been singing. During the Covid-19 pandemic the Danes rediscovered how singing together had a certain power to unite and provide strength and comfort. Videos from the war in Ukraine of people singing in emergency shelters have gone viral. These are examples of singing being much more that entertainment, fun and pastime. In this lecture, we will explore some of the reasons for the power of song – not least what it means for us to sing together.

Lea Wierød Borcak is a Senior Researcher and educator at the Grundtvig Study Center at Aarhus University, and at the Center for Song at The House of Song. Since 2011 she has done research in the field of song, including hymnology, the relationship between text and melody in hymns and songs, and the popular culture of singing together. Together with colleagues at Aarhus University in 2023 she begins a large scale research project on the Danish culture of singing and social in- and exclusion in singing together.

 

Morgenrødens Vinger – når sangene synger videre i dig. Fredag 3. november10.45-11.45

Arne Andreasen

Vi omtaler tit Arne Andreasen som ”pop-poet”, og der er sagt både med varme og stor respekt. Han skriver både tekster og musik i popgenren, og de synges både i kirker og mange andre steder. Hans salmer og sange findes bl.a. i Højskolesangbogen, salmebogstillægget ”100 Salmer” og Efterskolesangbogen. I 2017 skrev han pop-messen ”Det er os, der er her – under himlens stjerner”, med salmer over de klassiske liturgiske led. Den kan findes på diverse musiktjeneter, ligesom f.eks.”Morgenrødens Vinger”, der er skrevet over Salme 139 i Det gamle Testamente.
Arne Andreasen er en del af lederteamet omkring kursuscenter Emmaus.

 

Morgenrødens vinger – Wings of dawning – songs that keep singing in you.
Friday November 3rd 10.45-11.45


Presentation Arne Andreasen

We often call Arne Andreasen “pop-poet”, and it is said with both warmth and great respect. He is a singer/songwriter writing in the genre of pop, and his songs and hymns are widely used, also in churches. They are found in “Højskolesangbogen”, the most used Danish songbook, containing songs and hymns – and in a lot of other hymnbooks and songbooks. In 2017 he even wrote a pop-mass with a free rewriting of the classic liturgical parts of the mass. Along with for example “Morgenrødens Vinger” it can be found on the internet.
Arne Andreasen is part of the team that leads the conferencecenter Emmaus.