Profetisk liturgi och sårbarhet

Nordisk liturgisk netværk

Profetisk liturgi och sårbarhet (ikke aktuell i 2023)


Gruppen Diakoni och Liturgi har bytat namn til Profetisk Liturgi och sårbarhet


Seminarieledare

Kari Veiteberg

Anna-Karin Hammar


I denna grupp vill vi reflektera över liturgins maktkritiska och profetiska möjlighet och dess sätt att dela mänsklig utsatthet och sårbarhet.


Vi delar gudstjänsterfarenheter från vanliga högmässor, worship in the night på Oslos gator, gudstjänster med EU-migranter, sinnesrogudstjänster och gudstjänster med dementa med flera.

Vi frågar oss:

Hur firar vi nattvard i en värld med brist på livgivande bröd och dryck för alla?

Hur döper vi i vatten i en värld hotad av klimatförstörelse?


Välkommen att arbeta tillsammans, dela erfarenheter, agendor, papers och provtänka : musiker, diakoner, präster och andra intresserade.