2014

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi


2014


Seminarieledare:

Tine Illum


Næste årskonference bliver tirsdag 4. november – fredag 7. november 2014.

Her vil vi særligt tage fat i de gudstjenester, der ikke følger liturgien for søndagsgudstjenester.

F.eks. aftengudstjeneste i fasten, morgengudstjeneste i om vinteren, midsommer-gudstjeneste, børnegudstjeneste i høst eller hvilken som helst gudstjeneste, hvor der er blevet arbejdet med liturgi.

Gruppens medlemmer bedes inden konferencen (helst senest fjorten dage før) sende en liturgi til Tine Illum, ti@km.dk, der så sender til alle tilmeldte medlemmer, når tilmeldingslisten er færdig. Så vidt muligt sender man også lidt om de teologiske overvejelser omkring gudstjenesten (hvorfor holdes denne gudstjeneste overhovedet? Hvilke ”causa” udspringer den af? Hvorfor er liturgien, som den er? Hvem har arbejdet med liturgien? Hvem er delagtig i gudstjenesten? Hvilke udfordringer/vanskeligheder stødte I på? Nu, hvor du har holdt gudstjenesten – siger din erfaring så, at der er noget, du ville gøre anderledes?

Skriv også gerne, hvorfor og hvordan sakramenter eller tegnhandlinger inddrages, hvilken musik, hvilke instrumenter og hvilke salmer, der bruges. I det hele taget vil det være en hjælp for andre i gruppen, at vide så meget som muligt om både forudgående teologiske, liturgiske, fænomenologiske, æstetiske, musiske etc overvejelser, samt om erfaringer og reaktioner.

Alt efter, hvor mange, der næste år deltager i vores arbejdsgruppe,  kan vi så ”afprøve” dele af liturgierne.

Vi aftalte også, at hvis vi skrev artikler, ville vi lægge dem ud på facebooksiden ”Leitourgia – Rit och Liturgi”. Dette gælder også, hvis vi læser spændende artikler af andre.

Til konferencen næste år vil vi læse et par artikler på forhånd.

Vi havde i år stort udbytte af at have et fælles programpunkt med musikholdet. Muligvis kan det gentage sig næste år?