2006

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2006


LEITOURGIAS:s årskonferens

9-11 november 2006

på Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Sverige


Torsdag 9/11

12:00Middagsbön i kapellet

12:15Lunch

13:30Välkommen

Föreläsning av Kari Veiteberg, Oslo, Norge: "Gudstjenesta som performativ praksis""

Hent forelæsningen som pdf

15:30Seminarier

18:00Vesper

20:00

Socialt program med bidrag från våra kyrkor


Fredag 10/11

9:00

Föreläsning av Gordon Lathrop, Philadelphia USA "The Greening of the Liturgy:

The Environment as a Theme in Liturgical Theology."

Hent forelæsningen som pdf

11:00Seminarier

12:00Middagsbön

12:15Lunch

13:30Seminarier

17:30Årsmöte

18:30Vesper

19:00Festmiddag

20:30Socialt program med bidrag från våra kyrkor


Lördag 10/11

9:00Seminarier

11:00Hela kyrkan sjunger. Presentation av Psalmer i 2000-talet

12:00Middagsbön

12:15Lunch