Program 2022

NORDIC LEITOURGIA – XVII ÅRSKONFERENS
I FINLAND – LOJO – VIVAMO RETREAT CENTER
Welcome to the XVII Nordic Leitourgia Conference
with the theme East Meets West!

This year’s conference will be realized in a beautiful landscape by the great lake Lojo sjö in the vicinity of the city of Lohja / Lojo, Southern Finland, close by the capital region.


In the conference we have three outstanding keynotes presenting aspects on Western and Eastern liturgical theology and for contemporary worship relevant questions. In four seminar groups we can discuss and deepen our understanding on both academic and practical issues in worship in the life of churches and religious organizations. The conference is Nordic and ecumenical, inviting participants from different churches and denominations. Cantors, theologians, priest, pastors, monastics, and laypeople can meet and discuss in the conference. In terms of our small pilgrimage, we will make a visit to the famous late medieval church of St Lawrence in Lohja.


It is easy to come to Vivamo from the Helsinki-Vantaa airport by flight and buss. Just take the airport train to Helsinki Central Railways Station, walk a short distance to the Central Bus Terminal, and take buss from there to Lohja, Ojamo E bus stop. You will find the buss timetables at the very end of this brochure. On the walk to the bus terminal, you can see the famous modern Kamppi Chapel.


It takes altogether about three hours to travel from the airport to Vivamo. Vivamo is 4,6 km from Lojo center, but the buss comes directly very close by Vivamo, to bus stop “Ojamo E”.KEYNOTES


Anna Karin Hammar, teol.dr. i systematisk teologi vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan.


Båda lungorna behövs - också i Svenska kyrkan. Om mitt sökande efter en levande dopteologi när hela Skapelsen ropar.


Som många vet anspelar jag i min titel för föredraget på ett uttalande från påven Johannes Paulus II. Han såg den östliga och den västliga kristna traditionen som två lungor i nära samverkan för Kyrkans liv och hälsa. Min erfarenhet är att vi som tillhör den västliga traditionen också bör låta oss förnyas av den östliga traditionens rikedomar inte bara på avstånd utan här och nu.


Egentligen började jag inte i den ändan, utan det var mera resultatet av mitt arbete med doktorsavhandlingen om dopet. Jag upptäckte att jag inte klarade mig utan inspirationen från de östliga bilderna, tankarna, erfarenheterna. Kanske kan jag mycket väl anklagas för att vara en eklektiker, men i det planetära nödläge som vi lever, behöver vi varandra. Allas traditioner är jordens gemensamma andliga rikedom. Den östliga traditionen har för mänskligheten omistliga gåvor, som jag hoppas att vi med respekt och öppenhet kan bruka tillsammans i klimatkrisens och den biologiska mångfaldens katastrof.

Vi måste ställa om våra fossilberoende samhällen. Vi måste göra något åt vår separation och överhöghet i relation till den övriga Skapelsen, men hur gör vi det? Kan sökandet efter en levande

Maria Takala-Roszczenko, assistant professor of church music, University of Eastern Finland


Liturgy, Tradition, Change – An Orthodox Perspective


Orthodox worship is often perceived, and perhaps intentionally portrayed by its adherents, as a monolith of tradition that has not changed much after the first millennium C.E., during which its liturgical ordo was formed. At the same time, worship in local Orthodox Churches, such as the Orthodox Church of Finland, may be notably vernacularized in terms of expression, aesthetics, and agency, for example. In this paper, I explore the coexistence of these two realities from the Finnish Orthodox perspective. How wide is the scope for change in Orthodox worship? What holds the liturgy together in changing society?

Pekka Metso, Professor of Practical Theology, University of Eastern Finland


Liturgy as lived religion: Communal and personal perspectives to lived religion among Orthodox Christian Finns


The Christian liturgy as a common prayer and worship is public and communal in its very nature. In Orthodox Christianity it is customary to locate the liturgy into the center of both communal and private religious life. In theory, private or personal religion should then orientate towards the communal, which shapes the private and in which personal religion finds its fulfilment.


The Orthodox approach, however, is challenged by theories and studies on lived religion which tend to separate individual from the institutional, and official from private. Moreover, studies on sociology of religion indicate that there is a major change of religiousness especially in regard to individuals’ adherence to religious institutions, communal practices and common traditions.


Utilizing results of recent research among Orthodox Finns, I will look into the liturgy as an intersection of communal and personal religious life. Liturgy expressed and experienced as the lived religion of Orthodox Finns offers fruitful ways to evaluate both Orthodox theory on liturgy and trends of today’s religiosity.

Se fullstendig brosjyre på

Facebook: Leitourgia - nordiskt liturgiskt nätverk

for mer informasjon om reisemuligheter Helsinki/Vivamo

https://www.facebook.com/groups/57028193531/Leitourgia 2022 ÖST MÖTER VÄST – EAST MEETS WEST

1.-4.11.2022 Vivamo, Lojo


Program

Tisdag 1.11.

 • Ankomst kl. 14.-17. med te och kaffe (Lojo – Ojamo E busshållplats)
 • Middag 17.00
 • Mässa 18.30 (Finland)
 • Välkomstmottagning och inledning till temat Johan Bastubacka 19.30, träffa någon du inte känner  
 • Sirkku Rintamäkis keynote, From Wildhymns to Hymnplay - from creating hymns towards creative hymn
 • Kvällsfika kl. 21.00 + te och extra för de som vill prata och sällskapa


Onsdag 2.11.

 • Frukost 7.00–8.00
 • Morgonbön 8.15 ortodox i Vivamo kapell
 • Keynote 9.00 Anna-Karin Hammar, Båda lungorna behövs - också i Svenska kyrkan. Om mitt sökande efter en levande dopteologi när hela Skapelsen ropar
 • 10:15 Seminariegrupper 1)
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Utflykt till Lojo ortodoxa kyrka och Lojo evl. kyrka 13.30, pilgrimsvandring i kyrkorummet
 • 15:30 Kaffe och smörgås vid kafé Liisa Laurinkatu
 • 16:30 – 18.00 Mässa i Sankt Lars kyrka
 • Middag 19.00 i Vivamo matsal
 • Kvällsfika kl. 21.00 + te och extra för de som vill prata och sällskapa


Torsdag 3.11.

 • Frukost 7.00–8.00
 • Morgonbön 8.15 – Sverige
 • Keynote 9.00 Pekka Metso, Liturgy as lived religion: Communal and personal perspectives to lived religion among Orthodox Finns
 • Keynote 10.15 Maria Takala-Roszczenko, Liturgy, Tradition, Change – An Orthodox Perspective
 • Gruppdiskussion 11.15
 • 12:00 Ad sextam – Danmark
 • 12:30 Lunch
 • 14:00 Seminariegrupper 2)
 • Kaffe och smörgås 
 • Seminariegrupper fortsätter
 • 19:00 Konsert, At the concert "Hymn Space" Sirkku Rintamäki, Elsa Sihvola and Mirja Ilkka will lead us towards creative hymn. There will be wildhymns, poems and new hymns that we shall create together. The participants are also welcome to express by painting how the hymn resonates in them. (Sirkku Rintamäki & 2 medhjälpare)
 • 20:00 Festmiddag
 • 22:00 Kvällsbön – Norge


Fredag 4.11.   

 • Frukost 7.00–8.00
 • Morgonbön 8.15 – Island
 • Årsmötet 9.00
 • 10:30 Seminariegrupper 3)
 • 12:00 Avslutning och lunch