Enskilda föreläsningar

Nordisk liturgisk netværk

Vill du vara med att vara med på enstaka föreläsning? Möjlighet finns!

Du som önskar delta vid enstaka föreläsningar kan göra detta, i mån av plats, genom att anmäla dig till Karin Sundmark karin.sundmark@svenskakyrkan.se. Varje dag kostar 500 kronor inklusive lunch eller en enkel kvällsmat. Anmälan senast den 30 september.


Dessa föreläsningar kan du delta i:


Tisdag 5 november kl 19.30-20.30 Niels Henrik Gregersen, Prof. systematisk teologi vid Köpenhamns universitet. Föreläser på danska. Om at leve i resonans: Liturgi som spirituel erkendelsesform.

Foredraget vil tage udgangspunkt i tanker fra bogen Den generøse ortodoksi fra 2016 (særligt kap. 1) kombineret med Hartmut Rosa’s resonansteori fra samme år. Pointen er, at liturgiens sted ligger i spillet mellem naturens lys, musikkens toner, evangeliets ord, salmesang og sakramenter – og hvis man tager del i gudstjenesten bliver liturgien et sted, hvor kropslige, følelsesmæssige og kognitive erkendelser finder sted. Gerne afbrudt af perioder af kedsomhed, for kedsomheden fører til tankens frie flugt i liturgiens store rum. Resonans omfatter nemlig både konsonans og dissonans , genkendelighed og en bevægende fremmedhed. Hvad betyder fx ”Opløft jeres hjerter til Herren”?


Onsdag 6 november kl 09.00-10.00  Sinikka Neuhaus, Teol dr och utbildningschef på ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Arv och vision – reformation i förändringens tid. Sinikka Neuhaus är verksam på Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I sin avhandling i kyrkohistoria från 2009 undersökte hon reformationen i Malmö. Vid 1500-talets början var Malmö en viktig dansk handelsstad där de reformatoriska idéerna tog sig en rad synliga uttryck. Reformationsprocessen innebar att en förbindelse mellan teologi och vardagsliv manifesterades; vardagslivet sträcktes in i teologins och kyrkans sfär samtidigt som teologins och kyrkans sfär kom att förlängas ut i ett vardagsliv där människor levde sina liv. I Malmö kom denna evangeliska nyordning att omsättas i en praktik som fick återverkningar både i gudstjänst och hushåll.


Lunch kl 12-13


Onsdag 6 november 13.00-14.00 Jochen Arnold, Prof. Dr. director of Michaeliskloster, Hildesheim, Tyskland. Föreläser på engelska. Inclusivity in the Lord’s Supper (Inkludering i Herrens måltid). Inklusivitet i Eukaristin/Herrens måltid har många aspekter. Först kommer vi att studera de bibliska rötterna. Detta kommer att leda oss till frågan om hur liturgi och diakoni hör samman och vidare till frågan om gästfrihet i våra liturgiska texter och i hur den praktiseras i firandet av Eukaristin. Vi kommer också att sjunga tillsammans och se/uppleva hur viktig den liturgiska musiken är när vi önskar en inklusiv liturgi vid Herrens måltid.


Torsdag 7 november Kl 9.00-11.15  Jochen Arnold, Prof. Dr. director of Michaeliskloster, Hildesheim, Tyskland. Föreläser på engelska. Four aspects on music and inclusion (Fyra aspekter på musik och inkludering). Hur kopplar musik samman människor genom sång, dans och musicerande? Vad berättar Bibeln och reformatorerna om hur vi ska göra musik? Hur kan vi framföra musik idag så att den binder samman olika människor från olika grupper i samhället? Hur kan vi uttrycka musikalisk inklusivitet genom sånger och rörelser? Vad behöver vi -  mångfald eller enhetlighet? Vi kommer att sjunga tillsammans och uppleva hur musiken verkar och binder samman genom rytm och ljud.


Lunch kl 12-13


Fredag 8 november kl 09.00-10.00 Ulrica Fritzson, Teol. Dr. församlingsherde i Lunds Allhelgona församling. "Försoningens levande frågor till liturgin; hur gör vi med syndabekännelsen, förlåtelsen och korsteologin i våra gudstjänster och psalmtexter?" Ulrica Fritzson har fördjupat sig i försoningsprocesser och Reparativ Rättvisa, bland annat i Sydafrika under många år. Hennes avhandling "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." handlar om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld. Hon undersöker syndabekännelse, förlåtelse och korsteologi i våra gudstjänster, utifrån försoningens praktiska erfarenheter.