Postkonferens

Nordisk liturgisk netværk


Postkonferens


Leitourgias medlemmar erbjuds som en speciell förmån möjlighet att som postkonferens deltaga bland de särskilt inbjudna i jubiléet av Nathan Söderbloms vigning till biskop 1914, som firas med föreläsningar och gudstjänster helgen 7-9 november i, och i anslutning till, Uppsala domkyrka.

 

Se separat program och separat anmälan (max 10 platser finns, ange "Leitourgia" i anmälan under "organisation").
Program


Praktisk information


Anmälan


Postkonferens

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder