Postkonferens

Nordisk liturgisk netværk


Postkonferens


Leitourgias medlemmar erbjuds som en speciell förmån möjlighet att som postkonferens deltaga bland de särskilt inbjudna i jubiléet av Nathan Söderbloms vigning till biskop 1914, som firas med föreläsningar och gudstjänster helgen 7-9 november i, och i anslutning till, Uppsala domkyrka.

 

Se separat program och separat anmälan (max 10 platser finns, ange "Leitourgia" i anmälan under "organisation").
Program


Praktisk information


Anmälan


Postkonferens