Program

Nordisk liturgisk netværk

Program


Levende ord - en levende tradisjon?


Årskonferecen finder sted i Háteigskirkja, hvor der ikke står andet


Tirsdag 10.11.15

16.00: Registrering, velkommen til Island fra styret

18.00: Orientasjon om Leitourgia 2015, seminargruppene møtes

19.00: Mat

20.00: Islandsk åpningsgudstjeneste, deretter velkomsttale

21.00: Kafé-bar ved Háteigskirkja


Onsdag 11.11.15

08.00: Morgenbønn/andakt – Færøyene, Jákup Hansen

08.45: Forelesning v/Gail Ramshaw: lectionaries and church traditions

10.00: Kaffe/frukt

10.30: Respons

11.50: Presentasjoner: posters, bøker, artikler, m.m.

12.00: Lunsj

13.30: Seminargrupper, kaffe/frukt

18.00: Andakt – Karin Sundsmark: om dåpspåminnelse

19.00: Middag med biskop Agnes


Torsdag 12.11.15

08.00: Andakt – Kvinnekirken i Island

08.45: Tradisjon og kultur på Island

Kvinnekirken, Sigurður Árni Þórðarson

Att kontextualisera och motstå - Finska ortodoxa liturgiska livet på 1900- och 2000-talen som traditionernas, nationalismens och politikens 

mötesplats: Johan Bastubacka

10.00: Kaffe/frukt

10.30: Respons: Jákup Hansen

12.00: Lunsj

13.00: Seminarer, kaffe/frukt

17.00: Pause

18.00: Utflukt til Blue lagoon med festmiddag


Fredag 12.11.15

08.00: Andakt – Hans Andreasson

08.45: Forelesning v/Gordon Lathrop: On Worship and Culture

10.00: Kaffe/frukt

10.30: Årsmøte

11.45: Avslutning

12.00: Styremøte