2006

Nordisk liturgisk netværk

Musikk og teologi


2006


Seminarieledare

David Scott Hamnes


Deltagare

Øystein Bjørdal

Karin Ekedahl

Gunnel Fagius

Mikael Granlund

Stig Holter

Andreas UtnemRapport

Följande områden och frågeställningar har varit under diskussion under seminarierna.


Enhetliga/genomkomponerade liturgier eller inte?

Stämningsläge/stil i fråga om val av psalmer, balansen mellan liturgiska moment och psalmer.

"Konsten finns redan". Konstnärens uppgift att vara Guds förlängda arm.

Musik som utfyllnad, jfr opera, filmmusik.

Hur man avslutar en gudstjänst. Hur man inleder en gudstjänst. Diakonal musik, att förbereda gudstjänstbesökaren för gudstjänsten.

Det finns mycket "makt" i musiken i gudstjänsten. Kyrkomusikerns makt och därmed ansvar.

Improvisation - musik, även pastoral improvisation.

Hämmar orgeln den musikaliska utvecklingen i liturgin?

Sitta eller stå när man sjunger psalmer?

Hur ska vi förhindra att sången och musiken dör i våra gudstjänster?

Balansen mellan text och musik, de olika momentens funktion, om gudstjänstens dramaturgiska form.


Uppgift under året och till nästa konferens.


Vad lär vi oss av Åtta röster om musik och teologi utifrån dessa frågeställningar?

Det är önskvärt att deltagarna i seminariet bidrar med ett paper till nästa konferens.

Önskemål om att Øystein skriver något kring tanken om ”Konsten finns redan” (se punkt 3).

Musikens teologi, artikel och intervju med Asbjörn Schaatun. Alla önskar kopia av artikeln som en del i reflektionen kring musik och andlighet.


Gunnel Fagius sammanfattade