2017

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi


2017


Gruppledare: Sixten Ekstrand


Onsdag  15.11 kl. 14.00-17.30


Karin Sundmark: Hur kan kyrkorummet interagera med människor som vistas där när det inte pågår en gudstjänst?


Aino-Elina Kilpeläinen: Musical activities for infants in the church space: the perspective of interaction


Sini Hulmi: Created Reality as Mediator of God’s Grace and Presence in Liturgy – Body, Space, Actions, and Artifacts as Incarnated Symbols of Transcendence and Divine Mystery

 

Torsdag 16.11 kl. 14.00-18.00


Sixten Ekstrand: Delaktighetens glädje – om gudstjänstgrupper


Jörgen Röllgård: Arbetet med gudstjänst behöver ske MED MOD (M- Medvetet. E-Envist. D- Delaktighet. M- Mångfald. O-Ordo. D-Dela)