2014

Nordisk liturgisk netværk


Välkomna till Uppsala och Leitourgias tionde årskonferens

4-7 november 2014


”Himlen är här – om skapelsen och tingen i liturgin”


Redan firar vi tio år med det nordiska liturgiska nätverket Leitourgia!


Temat för årets konferens är hämtat från den pågående stora utställningen av kyrklig konst i Uppsala domkyrka Himlen är här, med föremål som bär budskap om evighet (www.himlenarhar.se). Vi får en teologisk specialvisning av de unika konstverken under den första konferensdagen.

Konferensens fokus på skapelse och ting förbinder oss med historien tusen år tillbaka i tiden, men utmanar oss också att blicka lika många generationer framåt. Omsorgen om skapelsen kommer att avspeglas både i föredrag och i genomförande av konferensen. Vattnet, brödet och vinet bär vår existens i liv och liturgi, men är också beroende av vår omsorg om en hållbar tillvaro på jorden.


Vi firar liturgier tillsammans i ekumenisk gästfrihet, vi tar del av konst och musik, vi lyssnar till föredrag av specialister från olika discipliner, vi samtalar och får fördjupa oss i egna och andras texter i seminarieform och vi äter och har trevligt tillsammans under lättsamma former.

Tack vare ett generöst samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå, med Uppsala stift och med Uppsala domkyrkoförsamling kan vi hålla kostnaderna för konferensen på en förmånlig nivå.


Leitourgias medlemmar erbjuds som en speciell förmån möjlighet att som postkonferens deltaga bland de särskilt inbjudna i jubiléet av Nathan Söderbloms vigning till biskop 1914, som firas med föreläsningar och gudstjänster helgen 7-9 november i, och i anslutning till, Uppsala domkyrka.


Hjärtligt välkommen till Uppsala!


Leitourgias styrelse, genom

Ninna Edgardh, ordförande 2014


Program


Praktisk information


Anmälan


Postkonferens