Kropp och rörelse

Nordisk liturgisk netværk

Kropp och rörelse i gudstjänsten (ikke aktuell i 2023)


Våra kroppar och sinnen har alltmer börjat tas på allvar och ta plats i gudstjänsten. Vi talar ofta om kyrkan som Kristi kropp och våra kroppar som Guds tempel, men hur får Ordet kropp? Seminariet vill utforska de kroppsliga uttrycken för den gemenskap som möts i gudstjänsten. När kroppen gestaltar det vi vill säga blir gudstjänsten levande. Seminariet arbetar med konkreta kroppsliga uttryck, men också reflektion över dessa i samtal och skrivna texter.   


Seminarieledare: Ingegerd Häller


Denne gruppen er ikke aktuell i 2023