2017

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi 2017


Seminarieledare:

Jan Terje Christoffersen


På hvilken måte kan liturgi være en ressurs for samfunnsliv og samfunnsdannelse? Dette er tema for årets Leitourgia. Gruppen for liturgisk teologi bestemte i fjor at vi skulle forankre våre samtaler i boken “Worship and Culture. Foreign Country or homeland” (Ed: G.V Wilkey 2014) som vi tror passer godt til konferansens hovedtema. I våre samtaler håper vi at reformasjonen og den kontekstuelle liturgiske teologien bringes i dialog med hverandre på en fruktbar måte. Vi vil også gi anledning til å utdype innspillene fra hovedforedragene hvor det skal handle om hvordan vi skal forstå forholdet mellom kirke og samfunn nå 500 år etter reformasjonen. Et sentralt spørsmål er her: Kan liturgien omforme og utfordre menneskelig identitet i samfunnet slik det ser ut i dag?

 

“Might liturgy be a resource in the formation and self-awareness of society?” This is the headline of Leitourgias conference this year. Our group decided last year to focus our discussions on the book “Worship and Culture. Foreign Country or homeland” (Ed: G.V Wilkey 2014) which we believe is closely related to the topic of this years conference. The impact of the reformation and the contextual liturgical theology will here have an opportunity to be related to each other in a fruitful way. We will then have the chance to deepen the discussions raised in the key notes on how the relationship between church and society is to be understood today. The question to be highlighted is: “Can liturgy shape and challenge identity in contemporary society?”

 

Kyrre Kolvik og Jan Terje Christoffersen vil lede seminargruppa sammen dette året. Vi har tre hovedsesjoner til behandlingen av Wilkeys bok og en sesjon for tekstframlegg.


Kyrre Kolvik and Jan Terje Christoffersen will host the sessions. We have three main sessions for Wilkeys bokk and one papersession.

 

Schedule / Program:

Schedule

Topic

Leader

Introduction/Response

Wed 15 Nov
Session 1: 

14.00 - 15.30

CHAPTERS:

1. “Every Foreign Country a Homeland, Every Homeland a Foreign Country” (p. 10 – 25)

2. Christian Worship: Toward Localization and Globalization” (p 35 – 42)

3. “What, Then, Do Theologians Mean When They Say “Culture” (p. 43 – 51)


Kyrre Kolvik

INTRODUCTION (5 + 5 + 5 min):

1.Georg Tumyr

2.Henrik B. Nielsen

3.Johan Bastubacka


RESPONSE: Plenum

Session 2: 

16.00 - 17.30


CHAPTERS:

4. “The Nairobi Statement of Worship and Culture” (p. 137 – 142)

5.  “Worship: Translating the Untranslatable” (p. 162 – 181)

6. “Inculturation: God´s Mission and the Crucian “Old Years Night” Liturgy” (p. 182 – 199)


Jan Terje Christoffersen

INTRODUCTION (5 + 5 + 5 min):

1.Olav Gading

2.Marit Rong

3.Lotta Miller


RESPONSE: Plenum


Thur 16 Nov
Session 3: 

14.00 - 15.30


7. “The Chicago Statement on Worship and Culture” (p. 293 – 301)

8. “Methods of Cultural Inculturation (p. 262 - 275)

9. “Dynamics of World Musics: A Methodology for Evaluation” (s. 107 – 136 – NB)


Kyrre Kolvik

INTRODUCTION (5 + 5 + 5 min):

1.Merete Thomassen

2.Merete Thomassen

3.Jan Terje Christoffersen


RESPONSE: Plenum


Session 4: 

16.00 – 18.00


Paper presentations.

Open discussions on the conference services.Jan Terje Christoffersen

Johan Bastubacka: Det Ortodoxa Ikonbegreppet – Leonid Ouspenskys 1952 ikonartikel som en omtolkning och aktualisering.

Merete Thomassen: Konfirmanter som ministranter gudstjenesten.