Program 2014

Nordisk liturgisk netværk


Välkomna till Uppsala och Leitourgias tionde årskonferens 

4-7 november 2014


”Himlen är här – om skapelsen och tingen i liturgin”


Konferenslokal: Då inte annan plats anges möts vi i Svenska kyrkans lokaler i Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71.


Program:


Tisdag 4/11


14.00-15.00 Registrering och välkomstkaffe i Katedralcaféet, i huset till vänster om huvudingången till Domkyrkan.


15.00 Konferenshögmässa i Domkyrkan. Celebrant Kristin Windolf Granberg, predikant Ninna Edgardh.


16.15 Välkomsthälsning av Leitourgias ordförande Ninna Edgardh.


16.30 Teologisk visning av utställningen ”Himlen är här” av domkyrkokaplan Lars Åstrand


18.00 Middag i Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71.


19.00 Samling kring dagens upplevelser och introduktion till och presentation av seminariegrupperna. Mariasalen och seminarierum.


Onsdag 5/11


8.15 Morgonbön i rörelse i Samariterhemmets kyrka, invid Stiftets hus, under ledning av Åsa Rockberg.


9.15 Materiell teologi: Inkarnation som paradigm för gudsmötet

Föreläsning av Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och författare till boken Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet (2006), Mariasalen, Stiftets hus.


10.00 Gruppsamtal och därefter kaffe med frukt i foajén.


10.45 Respons. Jette Bendixen Rønkilde, doktorand vid Grundtvig-centret, Aarhus Universitet.


11.15 Samtal i plenum


12.00 Lunch på Cajsa’s kök, Muninhuset, Strandbodgatan 1.


13.30 Seminariegrupper


15.00 Kaffe i foajén på plan fem


15.30 Seminariegrupper


19.00 Middag hos ärkebiskop Antje Jackelén, Ärkesbiskopsgården, intill Domkyrkan, adress Odinslund 1. Klädsel: Kavaj.


Torsdag 6/11


8.15 Morgonbön i rörelse i Helga Trefaldighets kyrka, granne med Domkyrkan, under ledning av Åsa Rockberg.


9.15 Liturgi och hållbar utveckling. Dubbelföreläsning av stiftsadjunkt Göran Lindström, Uppsala och Panu Pihkala, präst och forskarstuderande med inriktning på ekoteologi, Helsingfors universitet, Mariasalen, Stiftets hus.

Görans föreläsning som pdf

Panus links och bibliografi


10.45 Kaffe och frukt på plan fem


11.00 Seminariegrupper.


12.00 Lunch på Cajsa’s kök, Muninhuset, Strandbodgatan 1, i nationella grupper.


13.00 Seminariegrupper.


15.00 Kaffe och smörgås på plan fem.


15.30 Seminariegrupper forts.


18.00 Orgelkonsert. Organist Andrew Canning spelar på Uppsala domkyrkas Ruffattiorgel, som invigdes 2009.


19.30 Festafton med middag i Stiftets hus


Fredag 7/11


8.15 Morgonbön i rörelse i Helga Trefaldighets kyrka, under ledning av Åsa Rockberg.


9.15 Årsmöte. Handlingar utdelas under konferensen.


10.15 Den största utmaningen i arbetet med nya gudstjänstböcker. Nordisk panel med TD Boel Hössjer-Sundman, ledare för arbetet med kyrkohandboksrevision i Svenska kyrkan, FD Anna-Maria Böckerman, kyrkomusiker inriktad på hymnologins förnyelse i Finland, TD Hans Andreasson, ledare för Equmeniakyrkans pågående gudstjänstreform, Jan Terje Christoffersen, lektor i praktisk teologi vid Menighetsfakulteten, Oslo.


12.00 Mässa i Domkyrkan, ledd av domprost Annica Anderbrant.
Praktisk information


Anmälan


Postkonferens