2011

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2011


LEITOURGIAS:s årskonferens

16 - 18 november 2011

på Åkersbergs stiftsgård, Höör, Sverige


Temat för årets konferens är Sinnenas liturgi


Mindre ändringar i programmet kan ske
Onsdag 16 november

12:00 Lunch

Gudstjänst i Frihetens kapell

Sinnenas liturgi: Samtal med inledning av Lena Sjöstrand och Kari Veiteberg. Moderator Jan-Olof Aggedal

Kaffe

Seminarier

Middag

Liturgi i norden - Danmark och Norge

Completorium i Frihetens kapell


Torsdag 17 november

Frukost

Morgonbön i Frihetens kapell

Seminarier

Kaffe framdukat under förmiddagen

Seminarier

Lunch

Föredrag: Sinnenas liturgi - Dopets plats i rummet och tiden exemplet Dalby.

              Professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet

Kaffe

Liturgi i norden - Finland och Sverige

Mässa i Frihetens kapell

Årsmöte

Festmiddag


Fredag 18 november

Frukost

Morgonbön i Frihetens kapell

Liturgi i norden - Island. Forskningsläget i liturgi.

Kaffe


Seminarier

Lunch

Seminarier

Liturgi i norden - en uppsummering

Avslutning och kaffe

15:00 AvfärdPostkonferens

Fredag 18 november

Dalby Heligakorskyrka

Middag i Lund


Lördag 19 november

Besök i Lunds domkyrka, domkyrkomuseet och domkyrkoforum.

Därefter hemfärd.