2011

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2011


LEITOURGIAS:s årskonferens

16 - 18 november 2011

på Åkersbergs stiftsgård, Höör, Sverige


Temat för årets konferens är Sinnenas liturgi


Mindre ändringar i programmet kan ske
Onsdag 16 november

12:00 Lunch

Gudstjänst i Frihetens kapell

Sinnenas liturgi: Samtal med inledning av Lena Sjöstrand och Kari Veiteberg. Moderator Jan-Olof Aggedal

Kaffe

Seminarier

Middag

Liturgi i norden - Danmark och Norge

Completorium i Frihetens kapell


Torsdag 17 november

Frukost

Morgonbön i Frihetens kapell

Seminarier

Kaffe framdukat under förmiddagen

Seminarier

Lunch

Föredrag: Sinnenas liturgi - Dopets plats i rummet och tiden exemplet Dalby.

              Professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet

Kaffe

Liturgi i norden - Finland och Sverige

Mässa i Frihetens kapell

Årsmöte

Festmiddag


Fredag 18 november

Frukost

Morgonbön i Frihetens kapell

Liturgi i norden - Island. Forskningsläget i liturgi.

Kaffe


Seminarier

Lunch

Seminarier

Liturgi i norden - en uppsummering

Avslutning och kaffe

15:00 AvfärdPostkonferens

Fredag 18 november

Dalby Heligakorskyrka

Middag i Lund


Lördag 19 november

Besök i Lunds domkyrka, domkyrkomuseet och domkyrkoforum.

Därefter hemfärd.


Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder