Indtryk fra årets konference

Nordisk liturgisk netværk

Indtryk fra årets konference på Granavolden


Onsdag d. 20. november, formiddag:

Livets riter i katolsk, ortodoks og frikirkelig perspektiv. Fader (TD) Mikael Sundkvist (ortodoks, Finland), Hans Andreasson (frikirkelige, Sverige), Sr (OP) Ragnhild Bjelland (katolsk, Norge)

Eftermiddag: Historisk vandring på Granavolden

Torsdag d. 21. november

Forelesning Kirkelig handling – folkelig høytid: Jan Terje Christoffersen

Fredag d. 22. november

Samtale om arbejdet i grupperne