2010

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2010


LEITOURGIAS:s årskonferens

17 - 19 november 2010

på kulturcentret Sofia utanför Helsingfors


Temat för årets konferens är

Mötet mellan östlig och västlig kyrkotradition


Mindre ändringar i programmet kan ske


Onsdag 17 november

11.30 Lunch

Gudstjänst: Sixten Ekstrand och Jan Hellberg

Föredrag: Fader Aleksej Sjöberg, Den gudomliga liturgin

Kaffe

Seminarier

Middag

Nordisk musikalisk utblick

Completorium


Torsdag 18 november

Frukost

Ortidox morgonbön

Seminarier

Kaffe

Seminarier

Lunch

Föredrag: Ecklesiastikråd Risto Cantell,

              Det teologiska samtalet mellan öst och väst

Hent forelæsning som pdf

Kaffe

Mässa: Stefan Forsén och Jan Hellberg

Årsmöte och nordisk information om handboksarbetet

Middag


Fredag 19 november

Frukost

Ortodox morgonbön

Föredrag: Arkitekt Pär Silén, Det ortodoxa kyrkorummet

Kaffe

Seminarier

Lunch

Seminarier

Avslutning och kaffe

15.00 Avfärd


Välkommen till Leitourgias årskonferens


Finland ligger på gränsen mellan öst och väst. Denna iakttagelse gäller i politiskt, kulturellt och religiöst hänseende. Den kristna tron nådde Finland från väster genom svenska och danska korståg och från öster genom den östliga kyrkans expansion. Detta faktum återspeglas i dagens andliga situation med två folkkyrkor, den lutherska som omfattar ca 80 % av befolkningen och den ortodoxa kyrkan med sina 55 000 medlemmar.


Leitourgias årskonferens 2010 ordnas på det ortodoxa kulturcentret Sofia ca 15 kilometer utanför Helsingfors. Kulturcentret Sofia upprätthålls av Stiftelsen för det finska ortodoxa kulturcentret.


Kulturcentrets hjärta är Den heliga vishetens kapell med dagliga morgon- och aftonböner enligt ortodox tradition. Verksamheten på Sofia är mångsidig med bl.a. kurser i ikonmåleri och ortodox tradition, seminarier, konstutställningar och konferenser.


Sofia verkar i den ekumeniska anda som är typisk för den finska ortodoxa kyrkan. Därför besöks kulturcentret frekvent av företrädare för andra samfund, vilka uppskattar det natursköna läget, den meditativa miljön och den ortodoxa kulturens mångdimensionella uttryck.


I egenskap av ordförande för Leitourgia har jag glädjen att hälsa er varmt välkommna till Leitourgias årskonferens och till ett förhoppningsvis inspirerande möte mellan östlig och västlig kyrklig tradition.


Sixten Ekstrand

Ordförande