2014

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi 2014


Seminarieledare:

Jan Terje Christoffersen


Deltakelse

Seminargruppen for liturgisk teologi hadde i 10 deltakere under årskonferansen i Uppsala.

•Jan Terje Christoffersen (Norge)

•Thomas Felter (Danmark)

•Olav Gading (Norge)

•Birgitte Refshauge Kjær (Danmark)

•Göran Lindstrøm (Sverige)

•Ann-Charlotte Miller (Sverige)

•Terhi Paananen (Finland)

•Marie Rosenius (Sverige)

•Jette Bendixen Rønkilde (Danmark)

•Georg Tumyr (Norge)


Sesjonene

Konferansens hovedtema var knyttet til «gudstjeneste og mening» med særlig vekt på sosialsemiotikk og multimodalitet. Disse tekstene ble lest og drøftet:

•Marie Rosenius: Lex orandi, lex credendi eller lex credeni, lex orandi

•Gunther Kress: A sosial-semiotik theory of multimodality

•Gunnfrid Ljones Øierud: Inkluderende gudstjenestekommunikasjon

•Gunnfrid Ljones Øierud: Slik lyder Herrens ord multimodalt

•Aslaug Veum og Tonje Raddum Hitching: Introduksjon diskursanalyse


Det overordnede siktemålet var å etablerte et språk for å forstå gudstjenesten som erfart mening. Dette dannet grunnlaget for de to gudstjenester gruppen gjennomførte i forlengelse av gruppesesjonene. Det ble feiret en norsk og en svensk høymesse etter nye gudstjenesteordninger. Jan Terje Christoffersen og Jette Bendixen ledet gudstjenesteanalysene. For øvrig var begge dager et felles løft hvor alle medlemmene i gruppen har deltatt med innledninger og responser, samt i forbindelsene med vår gudstjeneste-workshop.