Liturgisk og kirkemusikalsk dannelse og uddannelse

LITURGISK OG KIRKEMUSIKALSK DANNELSE OG UDDANNELSE


I denne seminargruppe vil vi arbejde med hvordan vi uddanner og danner folk liturgisk og kirkemusikalsk. Vi arbejder både teoretisk, didaktisk og erfaringsnært med liturgisk og kirkemusikalsk uddannelse. Det vil ske gennem fælles drøftelser og sparring, øvelser, fremlæggelse og diskussion af konkret undervisningsmateriale og læsning af fælles artikler og bøger. Seminargruppen henvender sig til alle, der har interesse inden for undervisning, dannelse og formidling.


Seminarleder: Merete Thomassen. Assisterende seminarleder: Jette Bendixen Rønkilde