2007

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2007


LEITOURGIAS:s årskonferens

8-10 november 2007

på Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Sverige


Torsdag 8/11

12:15Lunch

13:30Minnesstund i kapellet för Karl-Gunnar

14:15Föreläsning av Gail Ramshaw, Philadelphia USA, "The Tree of Life, from Yggdrasil to Holy Week."

Hent forelæsningen som pdf

15:45Kaffe

16:15Presentation av seminariegrupperna

16:30

Seminarier

18:30Middag

21:00Aftonbön i kapellet


Fredag 9/11

7:00 - 8:30Frukost

8:30Morgonbön i kapellet

9:00

Föreläsning av Mats Rydinger, teol.dr. sjukhuspräst i Stockholm utifrån avhandlingen "The Vulnerable Power of Worship"

10:30Kaffe

11:00Seminareier

12:15Lunch

Tid för samtal och möten

14:30Mässa i Mariakyrkan

15:30Kaffe

16:00Seminarier

17:30Årsmöte

19:30Festmiddag


Lördag 10/11

7:00 - 8:30Frukost

8:15Morgonbön i kapellet

9:00Seminarier

10:00Kaffe

10:30Föreläsning av Lena Sjöstrand: Vad händer i en kyrklig handling? – om närvaro, kropp och tolkning i riten

Hent forelæsningen som pdf

12:00Avslutning

12:15Lunch