Økumenisk liturgi

ØKUMENISK LITURGI


Økumeniske teologiske perspektiver på salmesangen i gudstjenesten
Salmesang i gudstjenesten er sunget bøn. Salmesangen er udtryk for vores fælles tro – og samtidig styrker og former den troen og det gudstjenestelige fællesskab. I de nordiske kirker oplever vi i salmedigtningen en fornyelse af traditionens sprog og tonesprog, der er mere favnende. Desuden synges salmer fra alle dele af verden – ofte også på andre sprog. Seminargruppen undersøger hvordan de forskellige salmeudtryk bruges og påvirker os: bliver salmer i stigende grad bliver interkonfessionelle? Er de nye salmer en måde at være liturgisk økumeniske? Kan vi til gudstjenester synge på andre sprog som udtryk for økumenisk gæstfrihed? Hvad er forholdet mellem salmernes poesi og den økumeniske teologi?
Seminarleder:: Jonas Adelin Jørgensen, akademisk medarbejder i Det Mellemkirkelige Råd, Danmark

Ecumenical perspectives on hymns in services
Hymns in services are sung prayers. The singing of hymns expresses a shared faith – and strengthens and forms faith as well as fellowship. In the Nordic churches we experience a composing and renewal of hymns which is broader and more inclusive. Hymns from other cultural and ecclesial traditions are sung – sometimes in other languages as well. The seminary explores how the more inclusive and newer hymns are used and how it affects us: Are we witnessing an ecumenical trend in hymns? Are new hymns liturgically more inclusive? Can our singing of hymns in other languages be viewed as an expression of ecumenical hospitality? What is the relationship between poetry and ecumenical theology?


Leader of Seminary Group: Jonas Adelin Jørgensen, academic secretary in the Interchurch Council of the ELCD.