2008

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2008


LEITOURGIAS:s årskonferanse

6-8 november 2008

på Stiklestad, NorgeTorsdag 6. november

Konferansen starter med lunsj 12.30

Åpningsgudstjeneste i Stiklestad kirke med nattverd.

Omvisning og historisk orientering.

Velkomst og presentasjon

Foredrag av Marit Rong: Språk som sprenger grenser.

Hent forelæsningen som pdf

Seminargrupper

Vesper i Olavskapellet, ved den lokale pater.

Middag


Fredag 7. november

Laudes i Olavskapellet etter ordning for Olsok, utarbeidet og i bruk i Nidaros.

Foredrag av Martin Seltz: Worship and Culture: The LWF Nairobi Statement and Evangelical Lutheran Worship.

Hent forelæsningen som pdf

Presentasjon av pågående liturgirevisjoner i de nordiske landene.

Lunsj

Messe i Stiklestad kirke.

Seminargrupper

Årsmøte

Festmiddag


Lørdag 8. november

Morgenbønn i Stiklestad kirke.

Seminargrupper med oppsummering og evaluering.

Avslutningssamling: Berit Lånke: Pilegrimens vandring.

Lunsj