2007

Nordisk liturgisk netværk

Diakoni og liturgi

2007Seminarieledare

Ninna Edgardh

e-post


2007 års seminarium

Tills vi möts i november 2007 ska vi alla försöka bidra med en text. Omfånget kan variera, liksom innehållet. De som till vardags arbetar med gudstjänst och diakoni kan reflektera över konkreta erfarenheter och problem. De som arbetar akademiskt kan bidra med en vetenskaplig artikel. Den som inte vill skriva själv kan introducera något som någon annan skrivit.Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder