2007

Nordisk liturgisk netværk

Diakoni og liturgi

2007Seminarieledare

Ninna Edgardh

e-post


2007 års seminarium

Tills vi möts i november 2007 ska vi alla försöka bidra med en text. Omfånget kan variera, liksom innehållet. De som till vardags arbetar med gudstjänst och diakoni kan reflektera över konkreta erfarenheter och problem. De som arbetar akademiskt kan bidra med en vetenskaplig artikel. Den som inte vill skriva själv kan introducera något som någon annan skrivit.