Program 2019

Ramprogram

5 november
14:00 registrering
16:00 Mässa: Din ljusa skugga i S:t Petri kyrka

17:00 Officiellt välkomnande
18:00 Middag
19:30 Föreläsning Niels Henrik Gregersen
20:30 Gemenskapskväll på Kyrkans hus


6 november
8:45 Morgonbön
09:00 Föreläsning  Sinikka Neuhaus Arv och vision – reformation i förändringens tid
10:45 Seminariegrupperna möts
12:00 Lunch
13:00 Föreläsning Jochen Arnold Inclusivity in Lord’s Supper
14:00 Seminariegrupperna möts
18:00 Konsert i S:t Petri kyrka – Carl Adam Landström
19:30 Bankett på Hotell Kramer med Lunds stifts biskop Johan Tyrberg


7 november
08:45 Morgonbön
09:00 Föreläsning Jochen Arnold Four aspects on music and inclusion
10:00 Respons på Jochens båda föreläsningar
11:30 Leitourgias årsmöte
12:00 Lunch
13:00 Exkursion till Lunds domkyrka. Visning av domkyrkan samt miniseminarier med Carina Brink, Robert Bennesh och Heikki Ranta
17:00 Exkursion till Odarslövs kyrka, 10 km norr om Lund. Här möter vi konstinstallationer, firar gudstjänst, får en visning av kyrkan, äter mat tillsammans samt lyssnar till akustiskt worldfusionband.
20:00 Bussfärd tillbaka till Malmö

8 november
08:45 Morgonbön
09:00 Föreläsning Ulrica Fritzson "Försoningens levande frågor till liturgin; hur gör vi med syndabekännelsen, förlåtelsen och korsteologin i våra gudstjänster och psalmtexter?"
10:45 Seminariegrupperna möts
12:10 Avslutande gudstjänst i S:t Petri kyrka
12:45 Lunch

Nordisk liturgisk netværk