2008

Nordisk liturgisk netværk

Livets riter

2008


Seminarieledare

Jan-Olof Aggedal


Deltagare

Kerstin Bothén

Sixten Ekstrand

Elisabet Lindow

Kristin Soll Schøien


2008 års seminarium

Inför konferensen 2008 förbereder deltagarna paper om livsriter (t.ex. vid naturkatastrofer), kroppen i riten samt om metodfrågor. Några deltagare kommer att arbeta fram och presentera en gudstjänst med riter som kan användas när församlingar läggs samman till större enheter.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder