2008

Nordisk liturgisk netværk

Livets riter

2008


Seminarieledare

Jan-Olof Aggedal


Deltagare

Kerstin Bothén

Sixten Ekstrand

Elisabet Lindow

Kristin Soll Schøien


2008 års seminarium

Inför konferensen 2008 förbereder deltagarna paper om livsriter (t.ex. vid naturkatastrofer), kroppen i riten samt om metodfrågor. Några deltagare kommer att arbeta fram och presentera en gudstjänst med riter som kan användas när församlingar läggs samman till större enheter.