2006

Nordisk liturgisk netværk

Livets riter

2006


Seminarieledare

Jan-Olof Aggedal, Sverige


Deltagare

Kerstin Bothén, Sverige

Sixten Ekstrand, Finland

Cai Lundberg, Sverige

Kristin Soll Schøien, Norge


Rapport

Vid konferensen år 2006 arbetade seminariet med att försöka definiera vad vi menar med livets riter och hur seminariet framöver vill arbeta. Målsättningen blev att kartlägga och analysera livets riter i historia och nutid. Som ett första steg inventerade seminariet vilka av livets riter som vanligtvis inte omfattas av kyrkornas liturgiska handböcker (listan finns som pdf). Seminariet kunde konstatera att livets riter utgör ett brett spektrum av sammanhang, såväl individuella som kollektiva, som sträcker sig från vaggan till graven. Dessa livets riter planerar seminariets deltagare att arbeta vidare med och inför år 2007 års konferens skriva några paper.