Livets riter

Nordisk liturgisk netværk

Livets riter 2005 - 2008


Seminariet Livets riter arbetade åren 2005−2008 och har från och med årskonferensen 2009 lagts samman med seminariet Rit och liturgi.


Seminariet Livets riter har haft som målsättning att kartlägga och analysera livets riter i historia och nutid. Särskild vikt har lagts vid samspelet mellan folkfromhetens och de etablerade kyrkornas upplevelse och förståelse av livsriterna. Livets riter utgör ett brett spektrum av sammanhang, såväl individuella som kollektiva, som sträcker sig från vaggan till graven. När en människa deltar i en livsrit fungerar riten även som en bekräftelse på att man tillhör ett sammanhang; ett folk, en kyrka, en grupp. Seminariet har särskilt velat bidra till förståelsen av riternas betydelse för människor i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder